Portrætter

Slægten Reventlow:

Charlotte Augusta Agnes Reventlow
(1790 - 1864)

Fra venstre Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47) Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50) Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822 Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57) (på moderens skød) Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53) Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42) Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55) Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54) Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56) Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51) Samt ammen Lola. Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.


Andre slægter:

Anna Nielsen
(1848 - 1932)

* 1873 m. Frederik Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen (1830 - )


Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg

Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig.

Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916.

Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods.

Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930.

1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet.

I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.
Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.Heraldik


reventlow_segl_1320.jpg
reventlow_segl_1320.jpgGravsten og epitafier


Ligsten over Kong Hans og Dronning Christine
Ligsten over Kong Hans og Dronning Christine

Odense Domkirke
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark 


Træ: Reventlow

Breddegrad: 55.6762316, Længdegrad: 12.580514300000004


Fødsel

Match 1 til 3 fra 3

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Danmark, Frederik 5, Konge af  31 mar. 1723Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I9100 Reventlow 
2 Danmark, Prinsesse Sophie Hedvig af  28 aug. 1677Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I8157 Reventlow 
3 Livonia, Magnus Konge af  5 okt. 1540Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I3854 Reventlow 

Død

Match 1 til 5 fra 5

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Bille, Esge  20 mar. 1552Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I3137 Reventlow 
2 Brandenburg, Anne Cathrine af  29 mar. 1612Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I4532 Reventlow 
3 Danmark, Christian 5, Konge af  25 aug. 1699Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I7076 Reventlow 
4 Danmark, Frederik 3, Konge af  9 feb. 1670Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I6203 Reventlow 
5 Sehested, Dorthe  21 okt. 1664Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I6034 Reventlow 

Beskæftigelse

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Beskæftigelse    Person-ID   Træ 
1 Brok, Lage  1546-1558Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I3479 Reventlow 

Ordner

Match 1 til 2 fra 2

   Efternavn, Fornavn    Ordner    Person-ID   Træ 
1 Ahlefeldt, Bendix von  3 maj 1580Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I4388 Reventlow 
2 Griffenfeld, Peder Schumacher  26 nov. 1673Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark I7065 Reventlow 

Ægteskab

Match 1 til 18 fra 18

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
1 Barnekow / Oxe  13 sep. 1550Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F34173 Reventlow 
2 Bild / Kaas  25 feb. 1593Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F30564 Reventlow 
3 Bjørn / Friis  29 jul. 1567Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F26733 Reventlow 
4 Brockenhuus / Lykke  9 sep. 1655Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F32078 Reventlow 
5 Danmark / Brandenburg  sep. 1445Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F31063 Reventlow 
6 Danmark / Brandenburg  29 okt. 1449Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F33684 Reventlow 
7 Danmark / Mecklenburg-Schwerin  19 aug. 1572Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F33463 Reventlow 
8 Holck / Krabbe  20 jul. 1596Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F28689 Reventlow 
9 Lützow / Rosenkrantz  22 jun. 1656Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F25640 Reventlow 
10 Reedtz / Rostrup  27 mar. 1582Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F30469 Reventlow 
11 Rosenkrantz / Stockhausen  21 maj 1679Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F34103 Reventlow 
12 Skeel / Güldencrone  12 apr. 1730Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F32627 Reventlow 
13 Skovgaard / Parsberg  10 jan. 1574Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F289 Reventlow 
14 Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön / Reventlow  18 jul. 1730Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F32309 Reventlow 
15 Thott / Gyldenstierne  25 okt. 1634Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F30843 Reventlow 
16 Thott / Rosenkrantz  21 feb. 1585Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F32535 Reventlow 
17 Ulfeldt / Christiansdatter  6 nov. 1642Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F179 Reventlow 
18 Ulfeldt / Danmark  9 okt. 1636Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark F33254 Reventlow