Fornavn: Efternavn:

Slægten Reventlow
Udskriv

Slægten Reventlow

Database med oplysninger om slægten Reventlow omfatter ane- og efterkommer træer af næsten 25.000 enkeltpersoner fra 10-1100 århundrede til i dag. Databasen omfatter hovedsageligt familier fra Danmark, Sverige, Norge, Slesvig-Holsten, Mechlenburg og andre dele af nuværende Tyskland. Et stort antal middelalderlige europæiske kongelige og adelige familier er repræsenteret i databasen.

Databasens formål er at følge og dokumentere efterkommere af slægten Reventlow samt de indbyrdes relationer mellem danske adelige - og ikke adelige - familier som medlemmer af slægten Reventlow er forbundet med. Tilsvarende indgår slægterne Ahlefeldt-Laurvig, Bardenfleth og Cederfeld de Simonsen og deres umiddelbare forslægt i databasen, idet disse familier repræsenterer mine bedsteforældre.

Databasen indeholder en lang række artikler og biografier - i særlig grad vedr. perioden efter 1750'erne og søger at belyse den indflydelse medlemmer af slægten Reventlow har haft på det danske samfund fx. i forbindelse med landbo- og skolereformerne i 1780'erne samt de konsekvenser lensafløsningen i 1920'erne efterfølgende fik for slægtens besiddelser.

Ialt dækker databasen op til 36 slægtled. Stort set alle er beslægtede, enten i opadstigende eller nedadgående linje - og tilhørende sidelinjer. Dog er der enkelte ikke adelige medlemmer af slægten Reventlow, som det ikke er muligt at finde relationer til - disse indgår også i databasen. Der kan være tale om adoptivbørn eller børn født uden for ægteskab, som så har taget efternavnet - eller der kan være tale om personer, der er beslægtede på anden måde og som har taget efternavnet. Andre indgår i databasen qua ægtefælle.

For nulevende personer - og for personer, hvor dato for dødsfald inden for de seneste 100 år ikke er kendt - er alle data bortset fra navn slettet.

- Christian Ditlev Ludvig ReventlowChristian Ditlev Reventlow- o 0 o -

Citater:1780:

Brev fra C.D.F.Reventlow

Aldrig vil jeg kunne opfylde målet for min bestemmelse, så længe mine landlige pligter kommer i anden række. I det øjeblik, jeg tror at have handlet rigtigt, er måske min forvalter ved at fratage den retskafne, men fattige mand hans sidste ejendele, forstøder den trængende, som en fattig bonde har taget til sig, og gør mig til en grusom Mand, hvor jeg tror at være god og mild. Om man vidste, hvor lidt Herremanden gælder og hvor meget Forvalteren, ville man ikke fortænke Herremanden i, at han selv ønsker at være Forvalter.

"En dansk Statsmands hjem omkring aar 1800" udgivet 1902 af Chr. B. Reventlow      

NYHED:

Stamtavle for Slægten Reventlow

Denne fornyede og kraftigt forbedrede stamtavle for slægten Reventlow har været mange år under vejs. Mere end 80 år er der gået, siden den forrige stamtavle over slægten Reventlow blev udgivet af Danmarks Adels Aarbog i 1938.

Stamtavlen er til salg via Syddansk Universitetsforlag til en pris på 640 kr. plus forsendelse (60 kr. i Danmark, 100 kr. til EU-lande, Norge 160 kr. og Grønland 220 kr.)

Stamtavlen kan bestilles via dette link: https://www.universitypress.dk/shop/slaegtenreventlow-4115p.html

Stamtavlen, der er et særtryk af Danmarks Adels Aarbog 2018-20, er på 413 sider med stamtavler udarbejdet af cand.mag. i historie Poul Holstein over slægterne von Reventlow, von Walstorp og von Muggele samt slægten Revenfeld optrykt i Adelsårbogen 2018-20.

Desuden rummer stamtavlen:

  • En lang række malerier og portrætter. Samlet er gengivet 156 forskellige malerier, portrætter mv såvel af afdøde som nuværende medlemmer af slægten,
  • Segl og våbengengivelser mv.
  • Gengivelser af medaljer med tilknytning til slægten Reventlow
  • Afbildninger af våbentegninger for de medlemmer af slægten, der er blevet tildelt Elefantridderorden samt fortegnelse over medlemmer af slægten, der er blevet Hvid Ridder eller har fået tildelt Storkorset af Dannebrogordenen.
  • Fortegnelse over tildelinger af orden de l’Union Parfaite.

Da en stor del af slægtens medlemmer mfl. er bosiddende i Tyskland er de indledende bemærkninger samt afsnittet om heraldik og standsophøjelser oversat til tysk.

Download en kort pjece om stamtavlen via dette link


Slotte og Herregårde


Kærsgaard, Brænderup
Kærsgaard, Brænderup

Kærsgaard blev købt i 1873 af Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig og overgik ved dennes død i 1909 til sønnerne. Julius Ahlefeldt-Laurvig ejede Kærsgaard fra 1909-1913 i sammen med brødrene og som eneejer fra 1913-1931, hvor han som følge af landbrugskrisen måtte afhænde gården. Blev boende på avlsgården frem til 1934.
 
     

Portrætter

Slægten Reventlow:

Johanna Amalie Magdalene Elisabeth von Heimbruch
(1824 - 1911)

Johanna Amalie Magdalene Elisabeth Von Heimbruch 1824 - 1911 Kaldenavn: Helene von Heimbruch * 1844 m. Eduard Vilhelm Reventlow (1810-1868)


Andre slægter:

Ida Sophie Ahlefeldt-Laurvigen
(1803 - 1870)

 
     

Heraldik


Alliancevaaben Reventlow & Negendank
Alliancevaaben Reventlow & Negendank

Der Deckel schmückt ein Familienwappen, der Mecklenburger Adelsfamilie von Negendank und derer von Reventlow.
 
     

Gravsten og epitafier


Eduard Reventlow og Else Reventlow f. Bardenfleth
Eduard Reventlow og Else Reventlow f. Bardenfleth

GUD ER KÆRLIGHED

EDUARD V.S.C REVENTLOW
28.11.1883 - 26.7.1963
_______________________

ELSE REVENTLOW F. BARDENFLETH
2.1.1884 - 27.10.1964

SALIGE ER DE RENE AF HJERTET
THI DE SKULLE SE GUD
 

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7