free
web stats
Fornavn: Efternavn:
Udskriv

Slægten Reventlow

Database med oplysninger om slægten Reventlow omfatter ane- og efterkommer træer af næsten 25.000 enkeltpersoner fra 10-1100 århundrede til i dag. Databasen omfatter hovedsageligt familier fra Danmark, Sverige, Norge, Slesvig-Holsten, Mechlenburg og andre dele af nuværende Tyskland. Et stort antal middelalderlige europæiske kongelige og adelige familier er repræsenteret i databasen.

Det har tidligere været opfattelsen, at en jysk/fynske slægtsgren, der hidtil er benævnt den "Fynske Linje" og som anvender navnet Reventlow, har sammenhæng med den holstenske/mecklenborgske slægt. Dette er der ikke dokumentation for. Den fynske linje har derimod forbindelse med slægtskredsen Galskyt-Kaas-Emmiksen.

Databasens formål er at følge og dokumentere efterkommere af slægten Reventlow samt de indbyrdes relationer mellem danske adelige - og ikke adelige - familier som medlemmer af slægten Reventlow er forbundet med. Tilsvarende indgår slægterne Ahlefeldt-Laurvig, Bardenfleth og Cederfeld de Simonsen og deres umiddelbare forslægt i databasen, idet disse familier repræsenterer mine bedsteforældre.

Databasen indeholder en lang række artikler og biografier - i særlig grad vedr. perioden efter 1750'erne og søger at belyse den indflydelse medlemmer af slægten Reventlow har haft på det danske samfund fx. i forbindelse med landbo- og skolereformerne i 1780'erne samt de konsekvenser lensafløsningen i 1920'erne efterfølgende fik for slægtens besiddelser.

Ialt dækker databasen op til 36 slægtled. Stort set alle er beslægtede, enten i opadstigende eller nedadgående linje - og tilhørende sidelinjer. Dog er der enkelte ikke adelige medlemmer af slægten Reventlow, som det ikke er muligt at finde relationer til - disse indgår også i databasen. Der kan være tale om adoptivbørn eller børn født uden for ægteskab, som så har taget efternavnet - eller der kan være tale om personer, der er beslægtede på anden måde og som har taget efternavnet. Andre indgår i databasen qua ægtefælle.

Databasen indeholder desuden oplysninger om min ægtefælles slægt.

For nulevende personer - og for personer, hvor dato for dødsfald inden for de seneste 100 år ikke er kendt - er alle data bortset fra navn slettet.

- Christian Ditlev Ludvig ReventlowChristian Ditlev Reventlow- o 0 o -

Citater:1754:

Dronning Anna Sophie Enkestiftelse Konfirmation paa Fundats af 9de Marts 1754 for Dronning Anna Sophias Stiftelse for adelige Enker, hvilken fundats er således lydende:

I den Hellige og uadskellige Treenigheds Navn kjender Jeg Ulrica Eleonora Grevinde af Danneskiold-Laurwigen fød Grevinde til Reventlau, herved, og vitterlig giør: hvorledes Hendes Maytt, den Høystsalige Konges til Danmark og Norge, Kong Friderich den fierdes efterladte Enke-Dronning, Anna Sophia, Høylovlig Ihukommelse, i Betragtning af de besynderlige hende af den Stoere Gud beviiste Velgierninger, og for offentlig at lægge for Dagen Hendes Erkjendtlighed derfor, saavidt Hendes Omstændigheder kunde tillade, haver i Hendes sub dato Clausholm den 1ste Januarii 1743 skriftlig declarerede Sidste-Vilie, som af Hans Kongl. Maytt Høystsalig og Høylovlig Ihukommelse Kong Christian den Sjette den 4de Martii samme Aar er approberet og confirmeret, blandt anden i den tredie Articul, giort en Disposition, som ord for ord lyder saaledes:

Hiernechst wollen und verordnen Wir allergnädigst, dass gleichfalls aus Unseren Geldern Vierzig Tausend Reichsthaler zu einem Wittwen Stifft emploijret und gebraucht werden sollen, und verbleibt die Disposition hierüber und dessen Einrichtung bey der Frau Gräfin von Danneskiold-Laurwig, als einer gebohren Reventlauen, nach deren Tode aber zuforderst bey der Reventlauischen Familie, und nach deren Abgang bey denen Gräfl. Laurwigschen erben, welchen Familien auch, welches doch Gott Verhüte, auf Künfftigen Unglücksfall hermit die Præferenz vorbehalten wird. Und sollen übrigens in solche Stifte Keine andere alt nothdürfftige, presshafte und alte Wittwen admittiret werden.

      

Slotte og Herregårde


Stovring4.jpg
Stovring4.jpg

 
     

Portrætter


Beke Ahlefeldt-Laurvig
(1921 - 2012)

 
     

Heraldik


Selent Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland
Selent Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland

 
     

Gravsten og epitafier


Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)

Ludvig! Skjønt lykkelig i alle 
dit ydre Livs Forhold, droges 
dog det Blik, som forstod at 
skatte Dig, hen til den Hier-
tets Renhed, hvorfra ale-
ne en værdigere Lykke tager 
sin Udsending og derfor vende 
vi med Vemodens Længsel 
Aandens Øie mod Sjælenes 
Land, hvorhen Du kaldtes til 
højere Lyksalighed, til mere 
udvidet Virken, og hvor vi en-
gang verdigere skulle prise 
Gud for det stærke Kierlig-
heds Baand, hvor med Han 
knyttede os til Dig og hvor-
af Intet skal tabes!
 

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen. - Copyright © - Alle rettigheder forbeholdes.

Template no. 20