Portrætter

Slægten Reventlow:

Helanius Conrad Reventlow
(1841 - 1897)Andre slægter:

Henriette Frederikke Stolberg
(1747 - 1782)Slotte og Herregårde


Sandbjerg
Sandbjerg

Kilde: Sandbjerg Gods Historie - Grevskabet Reventlow - Sandbjerg Sandbjerg Slot kan spores tilbage til 1500-tallet. Omkring år 1500 nævnes Sandbjerggaard første gang, og i 1564 overdrog Kong Frederik II en trediedel af den kongelige del af hertugdømmerne til sin bror Hertug Hans den Yngre (1545-1622), der således kom i besiddelse af Ærø, Als og Sundeved i hertugdømmet Slesvig. Hertugen lod bygge den dæmning ud mod Alssund, som endnu findes. Herved blev en vig af sundet omdannet til Møllesøen. Hans vandmølle, hvis rester endnu kan ses, var i drift, til den brændte i 1916. Ved Hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere af den sønderborgske linie. Da en af disse, Hertug Christian Adolf, i 1667 gik konkurs, overgik Sandbjerg til kronen. Godset blev få år efter, i 1673, solgt til amtmand – senere storkansler – Conrad Reventlow (1644-1708) i Haderslev. Han fik kongens tilladelse til at oprette et len af Sandbjerg og sine øvrige besiddelser i Sundeved, grevskabet Reventlow-Sandbjerg. Hertug Hans' Sandbjerg lå, hvor Sandbjerggaard nu ligger – på den anden side af Møllesøen. I 1788 lod Conrad Georg Reventlow opføre et palæ på pynten ud til Alssund. Bygmester var Christian August Bohlsmann fra Sønderborg. Forpagterboligen, der opførtes i 1783, indgår sammen med Palæet, de øvrige økonomibygninger og parken i et samlet anlæg mellem Møllesøen og Alssund – det nuværende Sandbjerg Gods. Slægten Reventlow ejede Sandbjerg helt frem til 1930. 1787-88 gennemførte Conrad Georg Reventlow Sandbjerggårds udparcellering, hvorved 300 tdr. af hovmarken blev solgt til bønderne i 14 parceller. Husmændene fik godt 100 tdr., og resten, ca. 186 tdr.. Skovene og Møllesøen blev liggende som stamparcel under hovedgården. Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført fra 1787 til 1788 efter tegninger af Christian August Bohlsmann og fredet. I årene fra 1864 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri. Ved lensafløsningen i 1924 overgik Sandbjerg til fri ejendom, og efter Christian-Einar Reventlows død i 1929 blev Sandbjerg solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl, født Dinesen. Ellen Dahls søster var Karen Blixen. Efter Knud Dahls død åbnede hun Sandbjerg for kulturpersonligheder og videnskabsmænd, og i 1954 skænkede hun godset til Aarhus Universitet. Ved hendes død i 1959 overtog universitetet den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods.


Heraldik


Reventlow, Christian Ditlev 1671-1738
Reventlow, Christian Ditlev 1671-1738

Ridder af Elefanten

Symbolum: "CUM DEO ET TEMPORE"

Kilde: Herman von Hams kopibog side 179, Ordenskapitlet.Gravsten og epitafier


Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)
Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)

   

Udskriv Tilføj bogmærke

Kilder


Træ:  

Match 1 til 50 fra 256

      1 2 3 4 5 ... Næste»


 #  Kilde-ID   Titel, Forfatter   Træ 
1 S35275 Kirkebog
 
Reventlow 
2 S35216 Familysearch.org
 
Reventlow 
3 S35219 Note
 
Reventlow 
4 S35220 Note
 
Reventlow 
5 S35221 Bygdebok
 
Reventlow 
6 S35222 Note
 
Reventlow 
7 S35223 DAA
 
Reventlow 
8 S35224 Note
 
Reventlow 
9 S35225 DAA
 
Reventlow 
10 S35226 Note
 
Reventlow 
11 S35227 Note
 
Reventlow 
12 S35228 Note
 
Reventlow 
13 S35229 IGI
 
Reventlow 
14 S35231 Note
 
Reventlow 
15 S35232 Note
 
Reventlow 
16 S35233 Note
 
Reventlow 
17 S35235 Note
 
Reventlow 
18 S35236 Note
 
Reventlow 
19 S35237 Note
 
Reventlow 
20 S35239 Note
 
Reventlow 
21 S35240 Note
 
Reventlow 
22 S35241 Note
 
Reventlow 
23 S35242 Note
 
Reventlow 
24 S35243 Note
 
Reventlow 
25 S35244 Skifteregister Moss
 
Reventlow 
26 S35247 Note
 
Reventlow 
27 S35248 Kirkebog
 
Reventlow 
28 S35249 Note
 
Reventlow 
29 S35251 Kirkebog
 
Reventlow 
30 S35252 Kirkebog
 
Reventlow 
31 S35253 Registry - New South Wales
 
Reventlow 
32 S35254 Note
 
Reventlow 
33 S35255 Kirkebog
 
Reventlow 
34 S35256 Note
 
Reventlow 
35 S35257 Note
 
Reventlow 
36 S35258 Note
 
Reventlow 
37 S35259 Note
 
Reventlow 
38 S35260 Note
 
Reventlow 
39 S35261 Note
 
Reventlow 
40 S35262 DAA
 
Reventlow 
41 S35263 Note
 
Reventlow 
42 S35264 Note
 
Reventlow 
43 S35266 Slægten Brøchner
Brøchner, Jes Hastrup 
Reventlow 
44 S35267 Patriciske Slægter
 
Reventlow 
45 S35269 Note
 
Reventlow 
46 S35270 Note
 
Reventlow 
47 S35272 Kirkebog
 
Reventlow 
48 S35273 Candidati og Examinat
Falk-Jensen, A. og H. Hjorth-Nielsen 
Reventlow 
49 S35274 Kirkebog
 
Reventlow 
50 S35312 Note
 
Reventlow 

      1 2 3 4 5 ... Næste»