free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

Frederikke Louise Stolberg
1789:

Uddrag af brev fra Frederikke Louise Stolberg, født Reventlow til broderen C.D.F.Reventlow ved efterretningen om Menneskerettighedernes Erklæring i Paris 1789.

De gamle Stamtræer blive nu fældede. Husker Du, at jeg sidste Vinter kastede mit i Kaminen. De fleste ere vantrevne og næsten alle modne til at omhugges. Den unge Skov skal voxe frodigere, og hvor før den hule Eg stod ville nu tyve unge Spirer frejdigt skyde i Vejret. Menneskets Adel, den sande Adel, er intet Monopol og kan ikke være arvelig.

Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds. (bind 3)