Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Citater

1708:

om Storkansler, Greve Conrad Reventlow

...thi han var en tapper Ridder, en viis Statsmand og en indsigtsfuld Lærd. Han behagede i enhver Alder, som kundskabsrig Ungersvend blev han elsket af Frederik III; som klog og tapper Mand blev han brugt og belønnet af Christian V; og endelig som en moden og forfaren Minister blev han raadspurgt og æret af Frederik IV. Historien har ikke opbevaret nogen anden Plet paa hans Charakteer end just den samme, som beskjæmmer de tre nævnte Kongers huuslige Liv: Utroskab mod deres Hustruer.

"Skandinaviske literaturselskab skrifter", Bind 23, 1836