free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

1784:

Uddrag af instruks for Brahetrolleborg Skolevæsen:

Korporlig straf og grove Skieldsord er ikke det som Skoleholderen skal holde sine Børn i Orden med - Formaninger og Advarsel maae altiid foregaae Trudsler og Straf, som maae være det sidste. For at lære maae Tampen aldrig bruges, heller ikke være i Stuen førend den uomgiengelig maae bruges, og da føres den ind med Høytidelighed, men, naar den har giort sin Tieneste, forviises den strax igen - Haarde Straffe vil kun behøves meget sielden, naar Skoleholderen ved sin Omgang ved at danne Børnene. Smaae Straffe vil altid behøves, men de maae virke Forbædring, og især bestemmes efter erhvert Barns særskilte Tænkemaade.