free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

Conrad Reventlow
1779:

Om Conrad Reventlow f. 1644

Saaledes bestaar hans berømmelige Levnetsløb af hans Ophøyelse fra en Ærespost til den anden, hvilke han i sin Konges fuldkomne Naade har forestaaet; saa at man deraf kan giøre følgende korte Udtog: Hans Barndom var under Kong Christian den Fierde lykkelig, hans ungdom under Kong Friderich den Tredje priisværdig, hans mandlige Alder under Kong Christian den Femte Berømt, og hans alderdom under Kong Friderich den Fierde fuldkommen, da han 1708 den 21 Julii endede sine Dage paa Clausholm i sit 65 Aar.

Historiske Efterretninger om Velfortiente Danske Adelsmænd v/ Tycho de Hofman, Kongel. Majestæts Justitsraad, Kiøbenhavn 1779