free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Citater

1787:

Om retsbeskyttelse af bonden

Jeg veed meget vel, at der ere Egne, i hvilke man ikke er vant til at byde Bonden Hug, og hvor den, som vilde byde saadant, vilde vove meget ved at giøre det. Jeg veed ogsaa, at de allerfleste Jordegods-Ejere ikke tillade, at deres Bønder mishandles med Hug, men derfor er dog en Lov, som forbyder saadan Mishandling, ikke mindre nødvendig.