free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Frederik Gersdorff

Frederik Gersdorff

Mand 1651 - 1724  (73 år)Search using:
  
Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Frederik Gersdorff 
  Slægtskabmed Margrethe Frederikke Wagner
  Køn Mand 
  Født 11 jan. 1651  Norge, Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Titel
  • Gehejmeråd
  Død 6 maj 1724  Kærgård, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Gersdorff blev født i Norge i 1651. Han var søn af chefen for Trondhjemske infanteriregiment, Christopher Gersdorff, i hvis regiment han tjente som Fændrik. Senere gik han i spansk og hollandsk tjeneste, men vendte hjem og deltog i felttoget i Skåne i 1677. 1678 udnævnt til Major og Oberstløjtnant. Ved fredslutningen i 1679 fik han sin rank reduceret men blev igen udnævnt til Oberstløjtnant i 1680og i 1684 til Oberst og regimentschef. 1693 udnævnt til brigadér og i 1699 til Generalmajor. I 1700 blev han inspektør over infanteriet i Jylland og på Fyn.

   I 1703 blev han udnævnt til næstkommanderende ved det hjælpekorps som Frederik d. IV udlånte til den østrigske Kejser som hjælp i den Spanske Arvef 1708 udnævntes han til Generalløjtnant og blev endelig chef for korpset. Det deltog i et kortvarigt felttog i Ungarn i 1709, før han vendte hjem til Danmark med korpset. Samme år førte han Avantgarden, der gik i land i Skåne, men blev så udkommanderettil det hjælpekorps der stod i Flandern. Her deltog han som næstkommanderende i felttogene indtil 1714, hvor han vendte hjem til Danmark med den del af korpset der stod i Holland.

   Her endte hans militære karriere, og han blev Gehejmeråd.

   ____________________________


   Gersdorff, Frederik, 1651-1724, Officer, var Søn af Oberst Christopher Frederik G. til Obersitz i Sachsen og Tobersø
   i Norge og dennes i. Hustru, Dorthe Gjedde. Oberst G. beklædte i en lang Aarrække forskjellige Kommandoposter i
   Norge, hvor Sønnen antagelig er født (11. Juni 1651) og ligeledes begyndte sin militære Tjeneste. Medens han endnu
   var Dreng, fik Faderen ham ansat som Fændrik ved sit daværende Regiment, bergenhusiske, og tog ham siden med til
   oplandske, hvor han endnu stod 1674. Under den Skaanske Fejde synes han at have tjent ved Hestgarden og var 1677
   Ritmester. 1678 blev han Oberstlieutenant ved 2. jyske Infanteriregiment, men siden forsat til Marineregimentet, for
   hvilket han 1684 blev Oberst. 1693 blev han Brigader, 1699 Generalmajor og sendt til Norge, men kom Aaret efter
   tilbage som Inspektør over jyske og fynske Infanteriregiment. Efter, som det lader, Aaret forud at have afslaaet
   Chefsposten blev G. 1704 ansat som næstkommanderende ved de danske Hjælpetropper i kejserlig Tjeneste og udmærkede
   sig i Kampen mod de ungarske Insurgenter, navnlig i Slaget ved Somlyo eller Zsibo 1705. Gjentagende førte han
   midlertidig Kommandoen over Korpset, som 3 Gange i Træk ved Døden mistede sin Chef (Trampe, Harboe, Ahlefeldt);
   endelig 1708 blev G. udnævnt til Generallieutenant og Chef for Korpset og førte nu dette efter mange Gjenvordigheder
   hjem til Danmark. Han blev derpaa hvid Ridder (1709) og var i den første Del af Vinterfelttoget i Skaane 1709-10
   næstkommanderende under Grev C. D. Reventlow, men blev saa sendt til Nederlandene for at beklæde samme Stilling under
   Chefen for det derværende Hjælpekorps, Carl Rudolph af Württemberg (III, 372); Slutningen af den spanske
   Arvefølgekrig, hvori G. nu deltog, var dog som bekjendt ikke rig paa store Begivenheder. 1713 drog Hertugen hjem med
   den Del af de danske Tropper, som stod i engelsk Sold, hvorimod G. i lidt over i Aar blev tilbage med Resten, som
   Frederik IV ikke vilde lade tiltræde Hjemmarchen, forinden Generalstaterne havde betalt de betingede Subsidier. – I
   Forbindelse med sin Generalscharge havde G. efter Tidens Skik i Ungarn været Chef først for et Infanteri-, siden for
   et Dragonregiment; i Nederlandene fik han først et Rytterregiment (holstenske), som han dog snart byttede med en
   Infanteribataillon (fynske).

   Efter Hjemkomsten trak G. sig med Titel af Gehejmeraad tilbage til sine Godser, Kjærgaard i Jylland og Brangstrup
   (Bramstrup) paa Fyn; paa begge Ejendomme opførte han nye Hovedbygninger, og med Brangstrup forenede han det
   nærliggende Lindved. Han døde 6. Maj 1724 paa Kjærgaard og ligger begravet i Hunderup Kirke. – De forskjellige Linjer
   af Familien G., der kom til Danmark, bleve hurtig optagne i den gamle danske Adels Kreds, hvor alt F. G.s Fader havde
   fundet begge sine Hustruer. Selv var han gift 1. med Ide Sophie Baronesse Juel, der døde ung (1685), Datter af den
   bekjendte Jens J., og 2. med Edele Margrethe Krag (f. 1663 d. 1738), Datter af Gehejmeraad Erik K. til Bramminge; hun
   gjorde sig bemærket som en virksom og energisk Dame. Hans Linje uddøde 1882
  Person-ID I7829  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 10 maj 2016 

  Far Christoffer Frederik Gersdorff
            f. før 1682 
  Mor Aner Dorthe Gjedde
            f. 23 mar. 1625, Kronborg Slot, Helsingør, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F33879  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Aner Edel Margrethe Krag
            f. 14 sep. 1665, Kærgård, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 17 mar. 1739, Kærgård, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 73 år) 
  Gift 30 dec. 1685 
  Børn 
  +1. Ide Sophie Gersdorff
            f. 31 okt. 1686
            d. 10 mar. 1726, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 39 år)
  +2. Vibeke Dorothea von Gersdorff
            f. 17 okt. 1687
            d. 24 feb. 1720, Urup, Østbirk, Voer Herred, Skanderborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 32 år)
  +3. Edel Margrethe von Gersdorff
            f. 1689
            d. 1710  (Age 21 år)
  +4. Christoph Frederik von Gersdorff
            f. 14 nov. 1699, Bramstrup, Nr. Lyndelse, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 1 maj 1748, Kærgård, Ribe, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 48 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F25846  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødt - 11 jan. 1651 - Norge, Link til Google Earth
  Link til Google MapsBarn - Christoph Frederik von Gersdorff - 14 nov. 1699 - Bramstrup, Nr. Lyndelse, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 6 maj 1724 - Kærgård, Ribe, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet