free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Johan Oxe

Johan Oxe

Mand ca. 1430 - 1491  (~ 61 år)Search using:
  
Personlige oplysninger    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Johan Oxe 
  Slægtskabmed Christian Ditlev Ludvig Reventlow
  Køn Mand 
  Født ca. 1430  Asserbo, Melby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Beskæftigelse
  • Rigsråd
  Bopæl Torsjö (da: Torsø), Vemmenhög, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Død 23 jun. 1491 
  Søskende 1 søsken 
  +1.Kvinde Christine Oxe
            f. ca. 1435, Asserbo, Melby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
       ▻ Iver Lunge ,  g. ca. 1431
   
  Notater 
  • Oxe, Johan, -o. 1490, til Tordsø, Rigsraad, var Søn af nedennævnte Peder O. og er sikkert den Johannes Petri, der 1444
   blev immatrikuleret ved Universitetet i Erfurt.

   1451 og 1453 var han Hofsinde og skrev sig da endnu til sin Fædrenegaard Asserbo, men kort efter blev han Ejer af Tordsø i Skaane ved sit Ægteskab med en formuende Enke, Birgitte Bondesdatter Thott (gift i. med Peder Brahe, 2. med Hr. Folmer Knob), der rigtignok ogsaa bragte ham 2 Kuld Sti f børn. Ved det endelige Skifte efter hendes Forældre i 1470 blev han end videre Ejer af Brødager Hovedgaard i Halland. Omtrent samtidig med sit Giftermaal, i alt Fald ved 1454, blev han forlenet med Krogen og Søborg, som Hr. Folmer Knob havde haft, og med Kjøbenhavns Slot. Kongen synes nemlig at have sat megen Pris paa ham; alt 1451 havde han givet ham Brev paa alle 40Marks Sager af hans Gods i Danmark, og senere gav han ham atter og atter Beviser paa sin særlige Yndest.

   Alt 1455 var han Rigsraad, og hans Navn er herefter knyttet til de fleste af Tidens vigtigste Regeringsaktstykker. 1457 blev han Ridder ved Kroningen i Upsala. 1468 førte han sammen med Hr. Oluf Ged den kongelige Hær, som sendtes til Skaane for at indtage Hr. Iver Axelsens Gaard Lillø, men Belejringen mislykkedes, idet Hr. Iver naaede at undsætte sin Borg og endog at fange Hr. Oluf Ged. Den Gang var J. O., som endnu 1466 havde Krogen Len, bleven Lensmand paa Helsingborg Slot. I de følgende Aar tog han virksom Del i Forhandlingerne med de svenske, i det han var Sendebud til alle de Møder, som holdtes 1468, 1472, 1473, 1474 & 1476, først i Halmstad, i de senere Aar i Kalmar.

   For øvrigt havde han adskillige mindre Pantelen paa Laaland og Falster (Bredemade Birk osv.), men da disse bleve overdragne til Dronningen, fik han 1473 i Stedet Fogediet i Landskrone. Ogsaa efter Tronskiftet 1481 bevarede han sin Anseelse usvækket; da Kong Hans 1486 drog til Norge, blev det midlertidig overdraget til J. O. selv fjerde at føre Regeringen i Skaane. Desuden blev han Hofmester hos Enkedronning Dorothea og ledsagede Dronningen paa hendes Rejse til Rom 1488.

   Fru Birgitte var alt død 1474 (mellem 14. Juni og 25. Okt.), men J. O. tog sig en ung Hustru i Steden, Inger Torbernsdatter Bille, med hvem han fik Nielstrup paa Laaland. I det hele taget er det som en hensynsløs og virksom Godserhverver, at vi bedst kjende J. O., og det kaster ikke det bedste Skjær over hans Virksomhed i denne Retning, at han fortrinsvis handlede med Enker og andre værgeløse Personer. Foruden de alt nævnte 4 Hovedgaarde erhvervede han dels ved Kjøb, dels ved Pant større eller mindre Andele i Slimminge, Bæltebjærg, Højby og Sørup i Skaane, Lundegaard paa Laaland, Bjærgbygaard i Sjælland, lige som han 1456 kjøbte Vixø Hovedgaard, men den solgte han kort efter til Kongen. Foruden mangfoldigt Bøndergods erhvervede han Kjøb- stadgaarde i Helsingør, Roskilde, Kjøge, Næstved, Malmø og Lands- krone, og saa havde den driftige Herre endda betydeligt Klostergods i Leje saa vel af Sorø, Esrom og de roskildske Nonneklostre som af St. Peders Kloster i Lund.

   Men J. O. var ogsaa en, i alt Fald udvortes, from Herre, der 1480 havde stiftet et Alter i Landskrona Kirke og 1483 byggede et Kapel i Helsingør Kirke, desuden stiftede han et Alter i Esrom, alle rigelig doterede. Endnu i Sommeren 1489 var han i fuld Virksomhed, indløste bl. a. til sig Majbølle Birk, men 18. Maj 1491 var Fru Inger Enke, og deroprandt nu en brydsom Tid for hende og hendes umyndige Børn, i det hendes urolige Stifsøn Oluf O. paaførte hende en langvarig og meget bitter Proces om Besiddelsen af Tordsø, af hvilken Gaard J. O. i sin Tid havde udkjøbt sine Stifbørn. Fru Inger levede endnu ind i det følgende Aarhundrede.
  Person-ID I2252  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 2 sep. 2019 

  Far Aner Peder Oxe
            f. ca. 1400 
  Mor Aner Mette Godov
            f. ca. 1405, Ugestorp, Slemminge, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Gift ca. 1429 
  Familie-ID F28299  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Aner Birgitte Bondesdatter Thott
            f. ca. 1420, Sjörup, Ljunits Herred, Skåne, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 1474  (Age ~ 54 år) 
  Other partners:  Peder Axelsen Brahe , Folmer Knob  
  Gift ca. 1451 
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F32440  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Aner Inger Torbernsdatter Bille
            f. ca. 1434, Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 1507  (Age ~ 73 år) 
  Gift ca. 1461 
  Børn 
  +1. Anne Oxe
            f. Skønnet 1480
  +2. Johan Oxe
            f. 1487, Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
            d. 24 dec. 1534, Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Age 47 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F35144  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort
   = Link til Google Earth