free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

Detlev von Buchwald

Detlev von Buchwald

Mand ca. 1375 - eft. 1460  (~ 86 år)Search using:
  
Personlige oplysninger    |    Alle    |    PDF

 • Navn Detlev von Buchwald 
  Født ca. 1375 
  Køn Mand 
  Slægtskab 14 x Great Grand Father 
  Død eft. 1460 
  Notater 

  • Nævnes 1413 morans in Syraue og var da vidne med grev Henrik. Besegler1418 samm e n m e d L e m e k e von Buchwald hr. Volrades søn til vitterlighedmed Henneke von Rathlou ( s e den ne ). K al d e s sa mme år "Detlev vonBuchwald snoten sone" og var forloverfor Lemme k e von Bu chw ald V olr ad ss øn. B eseglede 1419 hertug Henriks gavebrev til Helliggeisthus e t iLübeck . Va r 142 1 forl ove r f or Lud eke von Buchwald og hans sønner ogkaldes Lange D et leff von B uchwa ld de r Syrowe . Bl ev 1 424 af hertugenafæsketen erklæring om hertugdømm e t Slesvigs fo rlenin gsforh old.Delt og 14 25 med si n broder Lemeke alias dictus Snot e i Bu chwald'ernestr ætte me d bispe n af Lübe ck o m jus pa tr. t il kirken i Ratkau. Varsa mme å r forlover for Hi nrik vo n Buchwal d LudekenS one . Var 1428r idde r og nærværende, d a greve rne Adolf og Ger t pantsatt e Tørnin g tilhr. Hinr ik A hlefeldt. Va r 143 5 råd ho s hertug A dolf, skulle 143 9 medHinri k von Buchw ald have kon g Albre cht ridderord en. V a r 1444 samm enmed Hinrik vo n Buchwald fo rlover for s amme hertug t il greve rne afHohenst e in og 1 44 5 var han med SChe le Detlev vo n Buchwald i Ki el vidnemed he rtugen. D eltog 1 447 i he rtug en s forhandlinge r med Ditmarske rne iLübeck. Pan t
   satte samme å r byen Lohe berg til hospita let i
   Neustadt.Var 1448 hertug Adolfs råd, ejede 1454 Hasselburg, var 1460 kgl. råd.
  Person-ID I1916  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

  Far Aner Snote Detlew von Buchwald
            f. ca. 1330
            d. eft. 1410  (Age ~ 81 år) 
  Familie-ID F29375  Gruppeskema  |  Familietavle

  Børn 
  +1. Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald
            f. før 1429
            d. ca. 1487  (Age > 58 år)
  Sidst ændret 25 jan. 2015 
  Familie-ID F26899  Gruppeskema  |  Familietavle