Portrætter

Slægten Reventlow:

Lucie-Marie Ludovika Anastasia Adelheid Karola Hedevig Haugwitz-Hardenberg-Reventlow
(1884 - 1984)Andre slægter:

Karl af Hessen-Kassel
(1744 - 1836)

* 1766 m. Louise af Danmark (1750-1831)


Slotte og Herregårde


Pederstrup
Pederstrup

Pederstrup var i henved 200 år underlagt grevskabet Christianssæde og i perioden 1813-1827 hjem for greve Christian Ditlev Frederik Reventlow, der var en af hovedkræfterne bag landboreformernes gennemførelse.

Pederstrup fungerede som forpagtergård under grevskabet, indtil den senere statsminister greve Christian Ditlev Frederik Reventlow, som overtog grevskabet Christianssæde i 1775, gjorde Pederstrup til grevskabets hovedsæde, da han i 1813 trak sig tilbage fra sin embedskarriere i København for at slå sig ned med familien på Lolland.Heraldik


Våbentegning
Våbentegning

Kilde: DAA 1939Gravsten og epitafier


Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)
Reventlow, Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst (1808-1835)

   

Udskriv Tilføj bogmærke
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz

Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz

Kvinde 1747 - 1822  (75 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz 
  Fødsel 1 jun. 1747  Oldenburg, Niedersachsen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Kvinde 
  Død 25 jul. 1822  Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravelse 30 jul. 1822  Horslunde Kirkegård, Horslunde Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Den 30 Juli jordedes på Horslunde Kirkegaard i Lolland: Grevinde v. Reventlow, født v. Beulwitz, som nylig er Død i Alder af 75 år, efter 48 Aars lykkeligt Ægteskab med Hs. Excell. Geheimestatsminister, Grev C. D. F. Reventlow. Hun var i dette Ægteskab Moder til 12 Børn (8 Sønner og 4 Døttre), hvoraf 2 Sønner og 1 Datter ere døde. Disses Liig, som vare indsatte i Kapellet ved Horslunde Kirke, blev nu nedsatte i Kirkegaarden tillige med Moderens, hvorved tillige et nyt Tillæg til Horslunde Kirkegaard paa den ædleste Maade blev indviet.

   Begravelsen var yderst simpel. Liget blev indført i Kirken, hvor Hs. H. Biskoppen holdt en meget smuk Tale, og herefter med Psalme no 307 udført til Graven, hvor Hr. Provst Smith talede og forrettede Jordepaakastelsen; Skolelærere og Seminarister sang Psalmerne fleerstemmig meget godt.
   Den Afdøde havde selv valgt til Text for Liigtalerne 2. Cor. 5, 6-10.

   Da alle Ting vare endte ved Graven, traadte den gamle Greve selv frem og paa den meest rørende Maade talede nogle Ord over sin Ungdoms og Alderdoms Venindes aabne Grav. Han takkede Forsynet og den Afdøde for et langt og lykkeligt Liv og formanede sine Sønner og Sønnesønner, så dybtbevæget og faderlig, at ligne den Afdøde i Gudsfrygt og Kjerlighed, saa at Alle, der stode om Graven, hensmeltede i Taarer.

   (Han har 6 Sønner og 3 Døtre i Live: Kammerherre Grev Christian paa Pederstrup og Ritmester Grev Ludvig, som boer i Holsteen.)

   _______
  • Ved min uforglemmelige Kones Liigfærd d 30te. Julii 1822   Mine Venner! I har set mine Tårer, men I skal ikke høre nogen Klage fra min Mund, thi Gud har gjort alting vel. Hans Navn være lovet og priset. I flere Aar havde hun udstået mange legemlige Lidelser. Hun frygtede Dødens Rædsler, ikke Døden, thi den havde hun ingen Aarsag til at frygte, og Gud har ladet hende hensove uden Smerter og uden Ængstelser, og derved opfyldt hendes Ønske. Hun ønskede også ikke at overleve mig, frygtede ikke at have Kraft nok til at bære den Sorg. Også dette Ønske opfyldte Gud. Hendes Aand var fuld af Kærlighed til Gud og Mennesker. Et langt Liv har hun levet, thi i Kærlighed bestaar Livet. Hun var dydig uden brammen, ydmyg af Hjerte og grundede vel allene sit Håb til et saligt Liv efter Døden paa den ved Christo erhvervede Naade. I 48 Aar har jeg med hende levet i et lykkeligt Ægteskab, og længe forinden elskede Jeg hende. Hun var den kærligste ægtefælle, den ømmeste Moder. Vort Afsavn vil være stort i vor huslige Kreds, ogsaa for Tyende og underhavere. Min høje Alder giver mig det Haab snart at samles med hende, om Gud vil værdige mig at være hende nær i de saliges Boliger. Hendes minde være uforglemmeligt for Børn og Børnebørn til sildigste afkom, hendes velsignelse hvile over dem alle. Og du, min kære Christian. Du har tidlig mistet din gode elskede Kone. I dine Børn lever hun igen og for dig. Gud lade dig opleve megen glæde ved dem og dem alle engang smles med os i den bedrfe Verden. Bliv en fader for dine Bønder. Byg på det, som jeg har søgt at lægge GRunden til, søg blandt dem at udbrede Kundskab, Gudsfrygt og Velstand. De trykkende Aar, som nu er indtrufne, vil igen forsvinde og lykkeligere følge dem. Tak siger jeg til mine Venner,der har bevist min Kone ddet sidste Venskab, den sidste Ære. Tak mine kære Bønder, der har glædet mig i Livet, og dem jeg har elsket som mine Børn. Velsignet være de alle. Guds velsignelse hvile over os alle!

  Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz g. Reventlow
  Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz g. Reventlow
  Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz<br> g. Reventlow
  Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  g. Reventlow

  Notater 
  • Forældre: gehejmeråd Christoph Ernst von Beulwitz (1695-1757) og Sophie Hedevig v. Warnstedt (1707-68).

   ~24.6.1774 med lensgreve, statsminister Christian Ditlev Frederik R., *11.3.1748 i Kbh., †11.10.1827 på Christianssæde, Skørringe sg., s. af lensgreve Christian Ditlev R. og Johanne Sophie Frederikke von Bothmer.

   Børn: Christian Ditlev (1775), Ernst Ditlev (1775), Conrad Ditlev (1778), Sophie (1779), Ludvig Ditlev (1780), Charlotte (1782), Louise (1783), Conrad Ditlev (1785), Ernst Ditlev (1786), Einert Ditlev (1788), Charlotte (1790), Frederik Ditlev (1791).

   FCR voksede op i Sorø, hvor faderen var amtmand og forstander for akademiet. Han var kommet i dansk tjeneste fra Oldenburg og var uden formue, så efter hans død i 1757 levede enken og de to børn under beskedne kår. FCRs opdragelse og uddannelse, der efter alt at dømme helt overvejende er foregået på tysk, synes at have fulgt tidens normer. I Sorø traf hun sin senere mand, der opholdt sig på akademiet 1764-66. Efter moderens død tog hun i 1769 ophold som stiftsdame på Vallø. Ægteskabet med Christian R., der gjorde stormende karriere i statsadministrationen og blev en af periodens mest indflydelsesrige politikere, var efter alt at dømme meget lykkeligt. Der fødtes i alt 12 børn, tre døtre og ni sønner; ni af børnene nåede voksenalderen.

   FCR var ubemidlet, og grevskabet Kristianssæde, som hendes mand overtog efter sin faders død i 1775, var belastet med gæld og økonomisk kørt ned. Levefoden på godset Pederstrup på Lolland, hvor familien boede om sommeren, og i vinterboligen i Kbh., det nuværende Amaliegade 12, var derfor beskeden i forhold til omgivelsernes niveau. Privat koncentrerede man sig om den stadig voksende børneflok med en stærk fremhævelse af familien som bærer af de virkelige værdier, indrammet af en enkel, men fortrøstningsfuld og inderlig gudstro. Karakteristisk for deres livsstil lod ægteparret sig i 1790 afbilde i en familiescene, hun med det da yngste barn Charlotte på skødet, omgivet af de øvrige børn med barnepige og legetøj, mens han træder ind i familiens rum fra baggrunden iført frakke og ordensbånd. FCR forekommer i brevene til svigerinden Louise Stolberg lidt frygtsom, hurtigt trættet af selskabelighed, ængstelig ved de gentagne barnefødsler og bekymret over børnenes sygdomme. Hun ramtes dybt, da en seksårig søn, Ernst, døde 1781. I modsætning til de andre hustruer i kredsen blev hun ikke indviet i de kupplaner, ægtemanden og den nærmeste vennekreds forberedte, og som førte til magtskiftet i 1784, da den unge kronprins, senere Frederik 6., reelt overtog styret.

   Det var på sin mands opfordring, at FCR i 1777-78 og igen 1782 skrev på et manuskript om deres børns fødsel og tidlige opvækst, udgivet i 1990 under titlen Vore opblomstrende børn. Manuskriptets formål var dels at fastholde forældrenes erindringer om børnenes første år, dels engang at tjene børnene selv til oplysning. Hendes synspunkter på børneopdragelse og -liv afspejler tidens moderne forestillinger, og hun behandler emner som amning og inocculation, dvs. vaccination mod børnekopper. I kraft af sit ægteskab med en af epokens mest betydningsfulde skikkelser har FCR bidraget til at introducere en ny og borgerligere, inderligere, mere familierettet livsstil i det danske aristokrati.
  Person-ID I10704  Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow
  Sidst ændret 26 mar. 2023 

  DNA-tests  2 DNA-tests er knyttet til Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz 

  Far Christoph Ernst von Beulwitz,   f. 14 feb. 1695, Löhma, Thüringen, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1757, Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 61 år) 
  Mor Sophia Hedvig von Warnstedt,   f. 8 maj 1707   d. 9 aug. 1768, Sorø, Alsted Herred, Sorø Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 61 år) 
  Ægteskab 30 juli 1743  København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F25591  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Greve Christian Ditlev Frederik Reventlow,   f. 11 mar. 1748, Christianshavn, København, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 11 okt. 1827, Christianssæde, (før: Tostrup), Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 79 år) 
  Ægteskab 31 jul. 1773  Christiansborg Slotskirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
  +1. Greve Christian Detlev Reventlow,   f. 28 apr. 1775, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 jan. 1851, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 75 år)
   2. Greve Christopher Ernst Ditlev Reventlow,   f. 26 sep. 1776, Christianssæde, (før: Tostrup), Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 9 nov. 1781, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 5 år)
   3. Greve Conrad Ditlev Einart Carl Reventlow,   f. 17 mar. 1778, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1 apr. 1778 (Alder 0 år)
   4. Komtesse Sophie Charlotte Reventlow,   f. 25 mar. 1779, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 9 mar. 1846, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 66 år)
  +5. Greve Ludvig Detlev Reventlow,   f. 7 jun. 1780   d. 10 jun. 1857, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 77 år)
   6. Komtesse Charlotte Louise Reventlow,   f. 6 feb. 1782, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 15 jun. 1782 (Alder 0 år)
   7. Komtesse Louise Sybille Reventlow,   f. 30 jun. 1783, Bernstorff Slot, Jægersborg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 1 maj 1848, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 64 år)
  +8. Greve Conrad Detlev Cay Reventlow,   f. 1 jun. 1785, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 31 maj 1840, Frihedsminde, Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 54 år)
   9. Greve Ernst Christopher Detlef Reventlow,   f. 6 aug. 1786, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 18 jan. 1859, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 72 år)
  +10. Greve Einert Carl Detlef Reventlow,   f. 6 jan. 1788, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 4 maj 1867, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 79 år)
   11. Komtesse Charlotte Augusta Agnes Reventlow,   f. 13 jan. 1790, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 12 jan. 1864, Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 73 år)
  +12. Greve Frederik Detlef Reventlow,   f. 25 nov. 1791, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 6 okt. 1851, Glasgow, Scotland, Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 59 år)
  Portrætter
  Det Reventlowske Familiebillede
  Nicolai Wolff_ Familiebillede 1790.jpg
  Fra venstre

  Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47)
  Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50)
  Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822
  Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57)
  (på moderens skød)
  Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53)
  Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42)
  Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55)
  Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54)
  Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56)
  Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51)
  Samt ammen Lola.

  Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.
  Familie-ID F32161  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 25 jan. 2015 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 1 jun. 1747 - Oldenburg, Niedersachsen, Tyskland Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 31 jul. 1773 - Christiansborg Slotskirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 25 jul. 1822 - Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsBegravelse - 30 jul. 1822 - Horslunde Kirkegård, Horslunde Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Fortællinger
  Wikipedia artikel om slægten Beulwitz
  Wikipedia artikel om slægten Beulwitz
  Artikel om Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Artikel om Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Kilde: Museum Lolland-Falster
  Udvalgte breve fra Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Udvalgte breve fra Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
  Kilde: Museum Lolland-Falster
  Et indblik i en jomfruelig klostertilværelse 1768-74.
  Et indblik i en jomfruelig klostertilværelse 1768-74.
  Breve fra Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz. Kilde: Dansk Adelsforening - Meddelelser marts 2015 Forfatter: Jesper Munk Andersen, Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster

  Dokumenter
  Artikel i Kristeligt dagblad 8. juli 2022
  Artikel i Kristeligt dagblad 8. juli 2022
  Parret Reventlow var nytænkende både i livet og døden. Udstilling på Reventlow-Museet, Pederstrup, skildrer parrets tro og brud med datidens ritualer

  Billeder
  Det reventlowske familiebillede.
  Det reventlowske familiebillede.
  Fra venstre

  Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47)
  Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50)
  Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822
  Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57)
  (på moderens skød)
  Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53)
  Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42)
  Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55)
  Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54)
  Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56)
  Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51)
  Samt ammen Lola.

  Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.

  Portrætter
  beulwitz_frederikke.jpg
  beulwitz_frederikke.jpg
  * 1773 m. Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748-1827)
  Frederikke Louise Sophie Charlotte von Beulwitz
  Frederikke Louise Sophie Charlotte von Beulwitz
  Det Reventlowske Familiebillede
  Nicolai Wolff_ Familiebillede 1790.jpg
  Fra venstre

  Christian Detlef greve af Reventlow, 1775-1851 (V, 47)
  Sophie Charlotte komtesse af Reventlow, 1779-1846 (V, 50)
  Sophie Friderica Louise Charlotte grevinde af Reventlow, født von Beulwitz, 1747-1822
  Charlotte Augusta Agnes komtesse af Reventlow, 1790-1864 (V, 57)
  (på moderens skød)
  Louise Sybille komtesse af Reventlow, 1783-1848 (V, 53)
  Gehejmestatsminister Christian Detlef Friderich greve af Reventlow, 1748-1827 (V, 42)
  Ernst Christopher Detlef greve af Reventlow, 1786-1859 (V, 55)
  Conrad Detlev Cay greve af Reventlow, 1785-1840 (V, 54)
  Einert Carl Detlef greve af Reventlow, 1788-1867 (V, 56)
  Ludvig Detlev greve af Reventlow, 1780-1857 (V, 51)
  Samt ammen Lola.

  Skitse malet 1790 af Nicolaus Wolff.