Portrætter

Slægten Reventlow:

Beke Ahlefeldt-Laurvig
(1921 - 2012)



Andre slægter:

Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius Reventlow
(1817 - 1878)

Brunsvig, den 7de Februar 1876 Forhenværende Premierlieutenant i den Kongelig Danske Armee, Kammerherre Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius, Greve af Reventlow i Brunsvig, ansøger om den for Deeltagelse i Krigene 1848-50 indstiftede Erindringsmedaille. Til det Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn. Den allerærbødigst Undertegnede, fød 4de Januar 1817 fra Sandberg i Hertugdømmet Slesvig, er i Aprilmaaned 1848 som Frivillig traadt ind i den under daværende Ritmester osv. Hegermann - Lindenkrones Commando oprettede Garde-Husar-Reserve-Escadron og har i Felttogene 1848-50 gjort Tjeneste i den Danske Armee. Jeg blev 1848 udnævnt til Secondlieutenant og avancerede 1850 til Premierlieutenant á la suite i Armeen uden at henhøre til samme detail. Som Ordonnansofficer hos Generalerne von Bülow og von Krogh har jeg deeltaget i Fægtningerne ved Haderslev, Steppinge, Ulderup, Alssund, Kolding, Gudsø samt i Slagene ved Fredericia og Idste. Under 13de September 1849 blev jeg Decoreret med Dannebrogsordenens Ridderkors. I August 1850 erholdt jeg


Slotte og Herregårde


Postkort fra Etelsen
Postkort fra Etelsen



Heraldik


Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834

Ridder af Dannebrog

Symbolum: Nulla Palescere Culpa



Gravsten og epitafier


Ida Augusta Hardenberg Reventlow
Ida Augusta Hardenberg Reventlow

Gravsten, Radsted Kirke
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Familie: Bendix Abildgaard / Tale Rantzau (F32479)



Familieoplysninger    |    PDF