Portrætter

Slægten Reventlow:

Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann
(1763 - 1816)Andre slægter:

Sophie Amalie Moth
(1654 - 1719)Slotte og Herregårde


Christianslund (Ørum v. Randers)
Christianslund (Ørum v. Randers)

Christianslund er en herregård i Ørum Sogn, Galten Herred i det tidligere Randers Amt. Den er dog langt fra nogen gammel gård, da grundlæggelsen sker i 1798. Jorden havde tidligere hørt under Stamhuset Frisenvold, men 1798 får stamhusbesidderen greve Christian August Hardenberg-Reventlow tilladelse til at afhænde stamhusets ejendomme. Frisenvold blev solgt til forvalter August Strøver, der umiddelbart efter bortsolgte flere parceller af tilliggendet. To parceller inklusive den forholdvis nyoprettede skovridergård Christianslund blev erhvervet af ritmester Werner Therodor baron Rosenkrantz, der nu ophøjedes til hovedgård. Gårdens navn skyldes uden tvivl ovennævnte greve Reventlow.

I perioden fra 1876-1896 var Christianslund ejet af Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand greve ReventlowHeraldik


Reventlow Nicholaus Segl
Reventlow Nicholaus Segl

som Domherre i Rostock 1437


Gravsten og epitafier


Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow

Herunder hviler det forgjængelige af CHARLOTTE HANNE CHRISTIANE HILDEBORG REVENTLOW født d 20. marts 1835 gjenforenet den 6. juni 1854 med hendes fader Greve Conrad Reventlow og med hendes d. 17 april 1853 forudgangne eneste Søster Anny efterladende sig sin sørgende Moder
Salige ere de rene af hjertet thi de skulle see Gud
Reen af Hjertet var du elskelige Lotte thi en Engels var din Vandring hernede til en Engel fuldførte du den.
Kjærlighed varer evig Efter disse dine sidste trøstende Ord til Din moder svang din herlige efter Jesu velsignelse stræbende Aand sig op til din Gud og Frelser hjemme i Englenes Boliger
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark 


Træ: Reventlow

Notater:
Pederstrup bestod af 3 Beboelseshuse.Det vigtigste var ”Det blaa Hus”, der var den egentlige Hovedbygning, bygget af Statsministeren i Aarene 1813-22 med C. F. Hansen som Arkitekt (”Blaa Hus” paa Grund af Tagets blaa Tegl.) Ombygget af Meldahl 1859-61 til en mere Slotslignende Bygning men med Bibeholdelse af den gamle Ruminddeling, Meldahls Om- og Tilbygninger nedreves i 1940).Vistnok vinkelret paa Alleen (”Mørke Gang”) laa ”Det røde Hus”, der indeholdt Forpagterboligen; (Det ”Røde Hus” paa Grund af Tagets røde Tegl); et daarligt bygget Hus, der menes bygget saa sent som 1840 og at være nedrevet c. 1872.Endelig var der ”Det gule Hus” (”gult”, fordi det var gulkalket), der laa paa Bakken syd-sydøst for det blaa Hus. Det menes at være et ældre Hus, der er blevet ombygget og moderniseret c. 1801-1820. Det har været mindst lige saa stort og anseligt som Statsministerens blaa Hus. Onkel Christian Einar lod det nedrive c. 1890.Pederstrup var et lille Samfund for sig selv. Man levede ret afsondret fra den øvrige Verden. I Beretningerne indgaar Selskabelighed med Omegnen ikke som nogen væsentlig Del; det svarer i nogen Grad til, hvad man faar ud af Brevene fra Statsministerens Tid, hvor Naboerne paa de større Gaarde kun sjældent omtales; kun med Juellinge synes der at have været en jævnlig Forbindelse.Der har hersket en patriarkalsk Aand i den bedste Forstand; alle har samlet sig i Agtelse og Hengivenhed for Slægtens og Godsets Overhoved, der paa sin Side har følt sit Ansvar og sine Pligter overfor sin Flok. Saadan som Familiens fattige Medlemmer kunde være sikre paa at finde Husly og faa Forplejning, naar det kneb, saadan tyede ogsaa Godsets Folk til deres Herskab for at faa gode Raad og materiel Støtte.

Breddegrad: 54.895951019286464, Længdegrad: 11.265438795089722


Fødsel

Match 1 til 17 fra 17

   Efternavn, Fornavn    Fødsel    Person-ID   Træ 
1 Brockenhuus, Geske Mikkelsdatter  31 okt. 1530Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I4233 Reventlow 
2 Grabow, Barbara  8 feb. 1631Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I6948 Reventlow 
3 Reventlow, Komtesse Benedicte Catharina Malvine Louise  7 aug. 1847Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13795 Reventlow 
4 Reventlow, Komtesse Benedicte Louise Agnes  1 apr. 1813Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10451 Reventlow 
5 Reventlow, Komtesse Benedicte Polly Christiane Gustave  25 mar. 1829Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13353 Reventlow 
6 Reventlow, Greve Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand  2 jul. 1845Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13927 Reventlow 
7 Reventlow, Lensgreve Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard  18 jul. 1864Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I14124 Reventlow 
8 Reventlow, Greve Eduard Vilhelm  5 apr. 1810Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12062 Reventlow 
9 Reventlow, Greve Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand  25 apr. 1861Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13938 Reventlow 
10 Reventlow, Greve Ferdinand Einar Julius Gottlieb  25 mar. 1855Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I14096 Reventlow 
11 Reventlow, Komtesse Hildeborg Benedicte Margrethe Louise  21 jun. 1866Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12007 Reventlow 
12 Reventlow, Komtesse Hildeborg Sophie  12 dec. 1804Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12053 Reventlow 
13 Reventlow, Comtesse Louise Malwina Genoveva  29 nov. 1806Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12879 Reventlow 
14 Reventlow, Greve Ludvig Cai Conrad  7 jun. 1869Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12089 Reventlow 
15 Reventlow, Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst  15 jun. 1808Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11056 Reventlow 
16 Reventlow, Greve Ludvig Eduard Alexander  5 nov. 1848Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13685 Reventlow 
17 Reventlow, Komtesse Malvina Caroline Charlotte Eduarda  23 sep. 1851Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13615 Reventlow 

Død

Match 1 til 18 fra 18

   Efternavn, Fornavn    Død    Person-ID   Træ 
1 Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl  13 nov. 1815Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10531 Reventlow 
2 Beulwitz, Sophie Frederikke Louise Charlotte von  25 jul. 1822Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10704 Reventlow 
3 Grabow, Joachim  15 nov. 1634Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I5131 Reventlow 
4 Holck-Winterfeldt, Polly  3 jun. 1867Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12018 Reventlow 
5 Qualen, Caroline Hilleborg Juliane Franziska von  21 maj 1885Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12680 Reventlow 
6 Qualen, Claus Otto Christopher von  26 okt. 1826Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10812 Reventlow 
7 Qualen, Emma Sophie Dorothea Anna Benedicte Christine von  25 maj 1888Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12777 Reventlow 
8 Qualen, Margrethe Benedicte von  18 apr. 1813Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10450 Reventlow 
9 Reventlow, Komtesse Benedicte Louise Agnes  eft. 4 maj 1813Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10451 Reventlow 
10 Reventlow, Komtesse Charlotte Augusta Agnes  12 jan. 1864Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11889 Reventlow 
11 Reventlow, Greve Christian Detlev  31 jan. 1851Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11480 Reventlow 
12 Reventlow, Greve Eduard Vilhelm  20 sep. 1868Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12062 Reventlow 
13 Reventlow, Greve Einert Carl Detlef  4 maj 1867Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12017 Reventlow 
14 Reventlow, Comtesse Frederikke Louise  29 nov. 1824Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I10765 Reventlow 
15 Reventlow, Komtesse Hildeborg Benedicte Margrethe Louise  7 feb. 1867Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12007 Reventlow 
16 Reventlow, Komtesse Louise Sybille  1 maj 1848Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11392 Reventlow 
17 Reventlow, Greve Ludvig Cai Conrad  29 jun. 1869Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12089 Reventlow 
18 Reventlow, Greve Ludvig Christian Ditlev Frederik Leopold Ernst  5 nov. 1835Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11056 Reventlow 

Beskæftigelse

Match 1 til 1 fra 1

   Efternavn, Fornavn    Beskæftigelse    Person-ID   Træ 
1 Brockenhuus, Mikkel  1525Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I3198 Reventlow 

Bopæl

Match 1 til 3 fra 3

   Efternavn, Fornavn    Bopæl    Person-ID   Træ 
1 Reventlow, Greve Eduard Vilhelm  Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12062 Reventlow 
2 Reventlow, Komtesse Louise Sybille  Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11392 Reventlow 
3 Stöcken, Heinrich von  Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I6555 Reventlow 

Folketælling

Match 1 til 28 fra 28

   Efternavn, Fornavn    Folketælling    Person-ID   Træ 
1 Ahlefeldt, Georgine Albertine Ernestine von  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13239 Reventlow 
2 Christensen, Jutta Birgitte Friederiche  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12067 Reventlow 
3 Heimbruch, Johanna Amalie Magdalene Elisabeth von  1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13502 Reventlow 
4 Holck-Winterfeldt, Polly  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12018 Reventlow 
5 Kleve, Engilberta von  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I1889 Reventlow 
6 Qualen, Caroline Hilleborg Juliane Franziska von  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12680 Reventlow 
7 Qualen, Emma Sophie Dorothea Anna Benedicte Christine von  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12777 Reventlow 
8 Qualen, Emma Sophie Dorothea Anna Benedicte Christine von  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12777 Reventlow 
9 Reventlow, Greve Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12380 Reventlow 
10 Reventlow, Komtesse Benedicte Catharina Malvine Louise  1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13795 Reventlow 
11 Reventlow, Komtesse Charlotte Augusta Agnes  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11889 Reventlow 
12 Reventlow, Greve Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand  1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13927 Reventlow 
13 Reventlow, Greve Christian Detlev  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11480 Reventlow 
14 Reventlow, Greve Christian Detlev  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11480 Reventlow 
15 Reventlow, Greve Eduard Vilhelm  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12062 Reventlow 
16 Reventlow, Greve Eduard Vilhelm  1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12062 Reventlow 
17 Reventlow, Greve Ernst Christopher Detlef  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11740 Reventlow 
18 Reventlow, Greve Ernst Christopher Detlef  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11740 Reventlow 
19 Reventlow, Greve Ferdinand Carl Otto  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12302 Reventlow 
20 Reventlow, Greve Ferdinand Carl Otto  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12302 Reventlow 
21 Reventlow, Greve Frederik Detlef  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11496 Reventlow 
22 Reventlow, Komtesse Hilda Sophie Charlotte  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13167 Reventlow 
23 Reventlow, Comtesse Louise Malwina Genoveva  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12879 Reventlow 
24 Reventlow, Comtesse Louise Malwina Genoveva  1 feb. 1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I12879 Reventlow 
25 Reventlow, Komtesse Louise Sybille  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11392 Reventlow 
26 Reventlow, Greve Ludvig Eduard Alexander  1850Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I13685 Reventlow 
27 Reventlow, Komtesse Malvina Louise Anna  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11683 Reventlow 
28 Reventlow, Komtesse Sophie Charlotte  1834Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark I11335 Reventlow 

Ægteskab

Match 1 til 1 fra 1

   Familie    Ægteskab    Familie-ID   Træ 
1 Reventlow / Reventlow  14 okt. 1857Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark F28790 Reventlow