free
web stats
Fornavn:
Efternavn:

 Kirkegårde og gravsten


Træ:  

Ingen kirkegård

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)

 
     
Anders Jacobsen Reventlow og Cecilie (Sidsel) Lange
Anders Jacobsen Reventlow og Cecilie (Sidsel) Lange
Anders Jacobsen Reventlow [på Fyn] (-1518-1535) til Søbo på S-Fyn, lensmand Og hustru Cecilie (Sidsel) Lange (-1553) Teksten i yderkanten af stenen: Her hvil(es) erlig from || ma(n)ds bee(n) A(n)d(e)rs refve(n)tlof vnder ten(n)e stee(n) Med cicilie 15 || lange sin hustru Ætlæ bo || af Søbo Gud gifve th(enne)m roo Siden kom sig so | i lav ha(n) blef her lavd || S(anc)te M(ar)g(re)te dav 1535 Teksten på øverste bånd: O h(e)re gwd myskw(n)elig wi bede tig ydmydelig at tv est os barmhiertelig ANO MDXXXV Teksten på nederste bånd: o søde h(e)re ihesv christ tw est vor ene frelsere vist gif os ten evige gledis trøst 
    Sidsel Nielsdatter Lange (d. 1553)
Anders Jacobsen Reventlow (d. 1535)
 
Anna Sophie Reventlow sarkofag
Anna Sophie Reventlow sarkofag
 
    Anna Sophie Reventlow (d. 7 jan. 1743)
 
Anna Sophie Reventlow sarkofag.jpg
Anna Sophie Reventlow sarkofag.jpg
Anna Sophie Reventlow sarkofag i Roskilde Domkirke 
     
Axel Christian Reventlow
Axel Christian Reventlow
Født tirsdag den 20. marts 1894 i Ærøskøbing. Død søndag den 11. december 1955 i København 
  Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg  Axel Christian Reventlow (d. 11 dec. 1954)
 
Conrad Georg Reventlow
Conrad Georg Reventlow
 
    Conrad Georg Reventlow (d. 9 apr. 1815)
 
Frederikke Louise Sophie Charlotte von Beulwitz
Frederikke Louise Sophie Charlotte von Beulwitz
 
    Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz (d. 25 jul. 1822)
 
Grabmal für Graf Otto von Reventlow-Wittenberg und seine Gemahlin Dorothea
Grabmal für Graf Otto von Reventlow-Wittenberg und seine Gemahlin Dorothea
 
    Dorothea Ahlefeldt (d. 1635)
Otto Reventlow (d. 27 mar. 1618)
 
Gravsten i Matthias-Claudius-Kirche, Reinfeld
Gravsten i Matthias-Claudius-Kirche, Reinfeld
På plade ved siden af står: Gestorben am Tage des Apostels Petrus (29. juni) 1383 
    Hartvig Reventlow (d. 29 jun. 1883)
 
Henning Reventlow 1640-1705
Henning Reventlow 1640-1705
Hier Ruhet in Gott Der Hoch Wohlgebohrne Herr Henning Reventlau, Ritter, Herr auf Glasau, Altenhoff und Gottes gabe Ihro Königl Maj. zu Dennemark Norwegen Hoch betreuten Geheimbte und Land Racht Ambtman zu Flensburg ist Gebohren zu Glückstadt Anno 1640 den 24sten Januarÿ des Abens um 5 Uhr: Im Herrn ent schlaffen zum Kiel Ao 1705 den 30 sten January umb ein Uhr seines Alters 64 Jahr 7 Monate und 6 Tage dessen Seele Gott genaedig sey. Der Gott dem Könige Dem Werten Vaterlande Den Seinen var getreu Ein Teurer Werther Man Ein Recht Nathanael. Ruht hie verscharrt im Sande Die Seel ist wo sie stets In Gott sich Freuen kann. 
    Henning Reventlow (d. 30 jan. 1705)
 
Hylda Joanna Reventlow
Hylda Joanna Reventlow
 
    Hylda Joanna Rosenbaum (d. 1974)
 
Kim Malthe-Bruun
Kim Malthe-Bruun
 
    Kim Malthe-Bruun (d. 6 apr. 1945)
 
Ludvig Eduard Reventlow og Benedicte Reventlow f. Ulvsparre Bech
Ludvig Eduard Reventlow og Benedicte Reventlow f. Ulvsparre Bech
 
  Breddegrad: 54.76614055747883, Længdegrad: 11.158214807510376  Benedicte Ulfsparre Bech (d. 23 feb. 1938)
Ludvig Eduard Alexander Reventlow (d. 19 jun. 1916)
 
Ludvig Reventlow
Ludvig Reventlow
Ryvangen 
    Ludvig Alfred Otto Reventlow (d. 6 apr. 1945)
 
Mindetavle i Jordløse Kirke
Mindetavle i Jordløse Kirke
Mindetavlen over de sidste Reventlow’er på Søbo Teksten på tavlen, der ses herunder lyder: Ærlig og velbyrdig mand Anders Reventlow til Søbo blev slagen for Assens af rigens fjender i grev Christoffers fejde år 1535. Hans kære hustru ærlig og velbyrdig fru Sissel Lange døde på Søbo år 1555. Begge deres kiære børn, som ere: Erlig og velbyrdig Jacob Reventlow til Søbo som var udi can- cellari døde udi Københafn 1564. E: W: Knud Reventlow til Søbo som var kgl. majestæt capethien drukknit St. Olufs nat under Gulland met mange flere af adelen 1566. E: W: Niels Reventlow døde udi sin ungdom E: W: Jomfru Beritthe Reventlow døde på Steensgård 1564. E: W: Jomfru Anne Reventlow som besad Søbo i 21 år døde der anno 88. E: W: Jomfru Hanne Reventlow døde udi sin ungdom. E: W: Jomfru Elline Reventlow hedensof udi sin ungdom. E: W: Anders Holck som var udi Kong Fredericks den 2. tjeneste døde udi Svinborrig år 1595. E: W: Thyge Krabbe døde hos hans mormoder i sit 4. år anno 1547. Disse forne undertage salig Knud Reventlow, som blef be- grafen på Gulland, ligger her under denne sten, som E: W: Sissel Lange til Søbo lod bekoste år 35. E: W: Fru Margrethe hr. Eric Krabbe og fru Magdalene Hen- drik Holckis, de sidste Reventlower, begge til Søbo, lod denne sten udhugge og opsætte til en amindelse efter deres fader og moder, syskende og børn som her forskrevet står. Gud gifve dennem alle at findes i himmerigs glæde og her- lighed og der tilsammen at beholde æreskrone til evig tid. Ammen Anno 1597 blev denne sten fuldkommen. E: W: = Ærlig og Welbyrdig. 
    Sidsel Nielsdatter Lange (d. 1553)
Anders Jacobsen Reventlow (d. 1535)
Anne Reventlow (d. 12 nov. 1587)
Birthe Reventlow (d. 1564)
Ellen Reventlow
Jacob Reventlow (d. 1564)
Johanne Reventlow
Knud Reventlow (d. 28 jul. 1566)
Niels Reventlow (d. ca. 1530)