Portrætter

Slægten Reventlow:

Christine Sophie Reventlow
(1672 - 1757)Andre slægter:

Christine af Sachsen
(1461 - 1522)

Dronning af Danmark, Norge og Sverige


Slotte og Herregårde


egeskov.jpg
egeskov.jpgHeraldik


reventlowhardenberg1.jpg
reventlowhardenberg1.jpgGravsten og epitafier


Mindetavle i Jordløse Kirke
Mindetavle i Jordløse Kirke

Mindetavlen over de sidste Reventlow’er på Søbo
Teksten på tavlen, der ses herunder lyder:
Ærlig og velbyrdig mand Anders Reventlow til Søbo blev slagen for Assens af rigens fjender i grev Christoffers fejde år 1535.
Hans kære hustru ærlig og velbyrdig fru Sissel Lange døde på Søbo år 1555.
Begge deres kiære børn, som ere:
Erlig og velbyrdig Jacob Reventlow til Søbo som var udi can- cellari døde udi Københafn 1564.
E: W: Knud Reventlow til Søbo som var kgl. majestæt capethien drukknit St. Olufs nat under Gulland met mange flere af adelen 1566.
E: W: Niels Reventlow døde udi sin ungdom
E: W: Jomfru Beritthe Reventlow døde på Steensgård 1564.
E: W: Jomfru Anne Reventlow som besad Søbo i 21 år døde der anno 88.
E: W: Jomfru Hanne Reventlow døde udi sin ungdom.
E: W: Jomfru Elline Reventlow hedensof udi sin ungdom.
E: W: Anders Holck som var udi Kong Fredericks den 2. tjeneste døde udi Svinborrig år 1595.
E: W: Thyge Krabbe døde hos hans mormoder i sit 4. år anno 1547.
Disse forne undertage salig Knud Reventlow, som blef begrafen på Gulland, ligger her under denne sten, som E: W: Sissel Lange til Søbo lod bekoste år 35.
E: W: Fru Margrethe hr. Eric Krabbe og fru Magdalene Hendrik Holckis, de sidste Reventlower, begge til Søbo, lod denne sten udhugge og opsætte til en amindelse efter deres fader og moder, syskende og børn som her forskrevet står. Gud gifve dennem alle at findes i himmerigs glæde og herlighed og der tilsammen at beholde æreskrone til evig tid. Ammen
Anno 1597 blev denne sten fuldkommen.
E: W: = Ærlig og Welbyrdig.
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Gravsten


Træ:  

Match 1 til 50 fra 137     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    1 2 3 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til 
1
 Frederikke Louise Reventlow
Frederikke Louise Reventlow
Usikkert om det er Frederikke Louise Reventlows gravsten eller Christian Stolbergs
Horslunde Kirkegård 
   
2
<a href='/tng/getperson.php?personID=I13833'>Agnes Reventlow (1859-1924)</a>
Agnes Reventlow (1859-1924)
Konventualinde ved det adelige kloster i Preetz
Preetz kloster kirkegaard 
   
3
<a href='getperson.php?personID=I10516&tree=reventlow'>Lensgreve Conrad Georg Reventlow</a>
Lensgreve Conrad Georg Reventlow
Her hviler
Conrad Georg
Greve af Reventlow
commandeur
i den danske Marine

Født i København 1749
Død på Sandbjerg 1815

Han var bondens
ven og velgjører

Taknemmelighed
rejste ham dette minde
1863
 
   
4
<a href='getperson.php?personID=I13502&tree=reventlow'>Johanna Amalie Magdalene Elisabeth von Heimbruch</a>
Johanna Amalie Magdalene Elisabeth von Heimbruch
Gravsten, Theophili kirkegård.
 
   
5
<a href='getperson.php?personID=I18768&tree=reventlow'>Frederik Ernst Ditlef Reventlow</a>
Frederik Ernst Ditlef Reventlow
Inskription på gravsten:


I denne grav hviler med faderen hans kjære søn Frederik Ernst Ditlef greve af Reventlow født i London den 2den juni 1842 død i London den 11de december 1844.


Börn som du arver Guds rige
Horslunde Kirkegård 
   
6
Adeline Anna Friederike Reventlow
Adeline Anna Friederike Reventlow
Preetz kloster kirkegaard 
   
7
Agnes Reventlow (1836-1897)
Agnes Reventlow (1836-1897)
Komtesse Hilda Charlotte Malvina Agnes Reventlow
~ med Greve Christian Detlef Frederik William Ferdinand Reventlow (1837-1904)
 
   
8
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)
Ahlefeldt, Conrad Ditlev Carl (1795-1815)

Ynglingen
Conrad Ahlefeldt
død på Pederstrup
Aaret 1815

Vare end hans Dage faa
og smilede end Glædens Soel
ikkun sielden til hans ior-
diske Bane tillidsfulde
løfte vi dog det svage Blik
til Gud, til den evigkier-
lige Gud.

Thi han giør Smerte
og forbinder
Han saagiør og hans
Hænder læge

(Job 5.16)
.
Theophili
II, 1 
   
9
Anders Jacobsen Reventlow og Cecilie (Sidsel) Lange
Anders Jacobsen Reventlow og Cecilie (Sidsel) Lange
Anders Jacobsen Reventlow [på Fyn] (-1518-1535)
til Søbo på S-Fyn, lensmand Og hustru
Cecilie (Sidsel) Lange (-1553)

Teksten i yderkanten af stenen:
Her hvil(es) erlig from || ma(n)ds bee(n) A(n)d(e)rs refve(n)tlof vnder ten(n)e stee(n) Med cicilie 15 || lange sin hustru Ætlæ
bo || af Søbo Gud gifve th(enne)m roo
Siden kom sig so | i lav
ha(n) blef her lavd || S(anc)te M(ar)g(re)te dav 1535

Teksten på øverste bånd:
O h(e)re gwd myskw(n)elig wi bede tig ydmydelig
at tv est os barmhiertelig ANO MDXXXV

Teksten på nederste bånd:
o søde h(e)re ihesv christ tw est vor ene frelsere vist gif os ten evige gledis trøst
 
   
10
Anne Reventlow d. 1587
Anne Reventlow d. 1587
Her ligger begrawen ærlig og velburdig Jomfru Anne Reffvetlow til Søboe som var salig Anders Reffvetlow og salig Fru
Cissel Langes Datter af Søboe og lefde hun christeligen på
det LXV Aar og døde saligen her paa sin Gaard Søboe den næste Søndag efter Sct. Mortens dag Aar 1587 om Aftenen der Klochen vaar VII slet. Gud give hende med alle tro christne en glædelig og salig Opstandelse på Dommedag. Amen

 
   
11
Axel Christian Reventlow
Axel Christian Reventlow
Født tirsdag den 20. marts 1894 i Ærøskøbing. Død søndag den 11. december 1955 i København

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg 
   
12
Beke og Chr. Reventlows gravsten
Beke og Chr. Reventlows gravsten
 
   
13
Benedicte Christiane Reventlow
Benedicte Christiane Reventlow


Herunder hviler
BENEDICTE CHRISTIANE
GREVINDE REVENTLOW
til Grevskabet Christianssæde
Født på Aalstrup 17. januar 1834
Givt 14 October 1857
med Geheimeconferentsraad
FERDINAND CARL OTTO
GREVE REVENTLOW
til grevskaberne
Christianssæde og Reventlow
samt Baroniet Brahetrolleborg
død i København 17 januar 1893

Aldrig er jeg uden Vaade
Aldrig dog foruden Naade
Altid har jeg Suk og Vee
Altid kan jeg Jesum see

* *
Salige ere de barmhjertige
Thi dem skal vederfares Barmhjertighed

Theophili 
   
14
Carl graf Villavicenco-Margheri (1931-2006)
Carl graf Villavicenco-Margheri (1931-2006)
~ Komtesse Benedicte Adelheid Louise Reventlow (1930- )
 
   
15
Catharina Reventlow
Catharina Reventlow
Gravsten, krypt bag alteret i Uetersen Kirke
 
   
16
Charlotte Amalie Reventlow f. Holstein (1736-1792)
Charlotte Amalie Reventlow f. Holstein (1736-1792)
Kisteplade, Horslunde kirke


Her hviler de jordiske Levninger
af
CHARLOTTE AMALIE Enkegrevinde REVENTLOW
Föd Grevinde HOLSTEIN til LETHRABORG

Fra Hendes Födsel d 27. Jun 1736
Glædede hun med daglig voksende Fryd en værdig Fader
JOHAN LUDWIG Greve til LETHRABORG
Ridder af Elephanten, medlem af Geheime Raadet.

Hun forlod hans Huus i Aug 1762
Og gjorde ved sin Kiærlighed lykkelig
CHRISTIAN DITLEV, Greve til REVENTLOW og CHRISTIANSSÆDE
Ridder af Elephanten, Geheime Conferens Raad,
Hvis Huuslige lyksaglighed befæstedes og udvidedes ved Hende
Hvis Börn - Hun selv gav ingen Livet - fandt
I Hende den ömmeste omhÿggeligste Moder.

Enke fra 30te Mart. 1775
Strakte Hun Hendes kiærlige Forsorg til Hendes Börn,
Slægtninger, Venner og Alle med den utretteligste Virksomhed
og Selvfornægtelse, Ved Forsÿnet bestemt til Stedse
at erstatte Savnet af en Ægtefælle eller Moder
opfÿldte Hun sit Kald i det störste Omfang
Sand Kiærlighed og Tillid til den Höieste,
Virksom Dyd uden glimrende Sminke
opoftelse af egen Fordeel til andres Nytte
Sandruehed i Ord og Gierninger Ömt usvigeligt Venskab
Redebonhed i Raad og Daad for hver der savnede dem
Sand Gavmildhed mod Trængende og Forladte
Disse herlige Egenskaber udmærkede Hendes Bane
som Hun endte d. 13. Jun 1792
Med den Sindsroe et velfört Liv alene giver

Hvo elskede og agtede Hende ikke i Hendes Liv?
Hvo græder ikke ved hendes Död?
Salig er den, som ligner hende!
Evige glæder vente hans Aand i de himmelske Boliger
Græder ei Börn, Slægtninger, Venner
men lever som Hun!
_____

Hist er Hun nu, Fordi Hun var saa ædel her,
Her var Hun ædel, for at være hvor Hun er.

 
   
17
Charlotte Augusta Agnes Reventlow
Charlotte Augusta Agnes Reventlow


I kjærligt Minde
lever den i Herren hensovende
CHARLOTTE AGNES AUGUSTA
comtesse REVENTLOW
født d. 13. januar 1790
død d. 12. januar 1864

Gud er Kjærlighed og hvo som
bliver i Kjærlighed bliver i Gud
og Gud i ham


Theophili 
   
18
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow
Charlotte Johanne Christiane Hildeborg Reventlow


Herunder hviler det forgjængelige af
CHARLOTTE HANNE CHRISTIANE
HILDEBORG REVENTLOW
født d 20. marts 1835
gjenforenet den 6. juni 1854 med
hendes fader Greve Conrad Reventlow
og med hendes d. 17 april 1853
forudgangne eneste Søster Anny
efterladende sig sin sørgende Moder


Salige ere de rene af hjertet
thi de skulle see Gud


Reen af Hjertet var du elskelige Lotte
thi en Engels var din Vandring hernede
til en Engel fuldførte du den.


Kjærlighed varer evig
Efter disse dine sidste trøstende Ord til
Din moder svang din herlige efter Jesu
velsignelse stræbende Aand sig op til din
Gud og Frelser hjemme i Englenes Boliger

Theophili 
   
19
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder
Christian Ditlev Einar Reventlow og hans broder


Herunder hviler støvet af
DITLEV CHRISTIAN EINAR REVENTLOW
Født den 18de September 1860 Død 28de Marts 1861
og af hans forudgangne ældre Broder
Født og Død den 19de Juni 1858


Sønner af Lehnsgreve Ferdinand Reventlow
og hans Hustru Benedicte født Reventlow


Lader de smaa Børn komme til mig
Thi Himmeriges Rige hører saadanne til.

Theophili 
   
20
Christian Ditlev Frederik Reventlow
Christian Ditlev Frederik Reventlow
Horslunde Kirkegård 
   
21
Christian Ditlev Frederik Reventlow
Christian Ditlev Frederik Reventlow
Inskription på gravstenen på Horslunde Kirkegård.
Herunder hviler det, som tilhører Jorden af Christian Ditlev Frederik, Greve af
Reventlow, født 11. Marts 1748, død 11. Oktober 1827.

Levende følte han sin Svaghed og sine Mangler, men Gud styrkede ham og gav
ham Helbred, Kraft og godt Mod til med Troskab, Iver og Held at tjene Konge og
Fædreland, og til i en Række af Aar, understøttet af mange ædle Medarbejdere, at
udrette meget til Guds Alre og Danmarks Tarv.
I 48 Aar var han lykkelig gift med
F. L. S. C. von Beulwitz, der var gudfrygtig, fornuftig og blid.

Deres Ægteskab velsignedes med 12 Børn, af hvilke 9 overlevede dem. - De elskede Gud og Menneskene, de hadede ingen. Levede og døde i Haabet om en glad
Opstandelse ved Jesus Christus vor Frelser. — Du ogsaa, som læser dette, aager med
det Pund, Gud betror dig, og giv Gud Æren.

De ovenfor staaende af den hensovede nedskrevne Ord forefandtes efter hans Død.

Velsignet være Fader dit Minde! Fulgt være dit Eksempel!
 
   
22
Christian Ditlev Reventlow (1710-1775)
Christian Ditlev Reventlow (1710-1775)
Plade på kiste, Kapellet i Horslunde Kirke
Horslunde Kirkegård 
54.9086481, 11.2165234
   
23
Christian Ditlev Reventlow & Johanne Sophie Frederikke Bothmer
Christian Ditlev Reventlow & Johanne Sophie Frederikke Bothmer
Kister i kapellet i Horslunde Kirke
Horslunde Kirkegård 
   
24
Christian Frederik Reventlow
Christian Frederik Reventlow
Kisteplade, Horslunde Kirke
Horslunde Kirkegård 
   
25
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow
Christian Johan Ludvig Conrad Reventlow


Sønnesøn af Christian Ditlev Frederik og
førstefødte af Christian Ditlev og Margrethe
Benedicte Reventlow født d 10de Sept. 1801
givt ikkun noget over 4 Måneder med Polly Holck
Winterfeldt blev den 27de sept 1828 ved Døden
vel for en Tid skilt fra os men for evig atter
forenet med den elskede Moder og saa mange ædle
Forudgangne.


Christian lykkelig i alle det ydre livs forhold
droges dog det Blik, der forstod at skatte dig
hen til den Hiertets Reenhed, hvorfra Alle een
varigere Lykke tager sit Udspring og derfor
vende vi med Veemodens Længsel Aandens Oie mod
Sielenes Land thi vi elske dig saa saare og vi
vide at din Lykke havde sin Grund deri at du var
god vide at du ikkun kaldtes til høiere Lyksalig
hed til meere udvidet Virken.


Saa blev da af dit Livs det væsentlige Intet
tabt af vores Kiærlighed til dig som hører
til vores Livs det væsentligste skal intet tabes
og vi skulle værdigere engang prise Gud for at han
knyttede det faste Baand, som forener vores Sjæle


Ja forenet skulle hisset alle dine Kiære med Dig,
med Polly med Benedicte din og hendes datter
under Gienforeningens uudsigelige Salighed prise
ham Alkiærlighedens Væld og her skal Tanken
paa dig du elskede aldrig forlade os og din af
skeed være os et opløftende Exempel paa Friehed
i Christo og Aandens Seier over det iordiske.
Theophili 
   
26
Christian Stolberg
Christian Stolberg
Usikkert om det er Frederikke Louise Reventlows gravsten eller Christian Stolbergs
Horslunde Kirkegård 
   
27
Christiane Benedicte Reventlow
Christiane Benedicte Reventlow
Kisteplade, Horslunde Kirke
Horslunde Kirkegård 
   
28
Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)
Clara Sophia Anna Reventlow (1820-1876)
Preetz kloster kirkegaard 
   
29
Conrad Detlev Cay Reventlow
Conrad Detlev Cay Reventlow


Herunder hviler det forgiengelige
af en ædel Menneskeven
en øm Ægtefælle og en kierlig Fader
CAI CONRAD DITLEV
greve af REVENTLOW
Født den 1. Juni 1785
gift den 4. Juni 1829 med
HANNE CAROLINE ROSENKILDE
som med tvende Døtre sørger
over hans Død den 31 Mai 1840

Theophili 
   
30
Detlev Christian Reventlow & Edith Engel
Detlev Christian Reventlow & Edith Engel
Selent Kirche 
   
31
Dronning Anna Sophia f. Reventlow (1693-1743)
Dronning Anna Sophia f. Reventlow (1693-1743)
Anna Sophie Reventlow sarkofag i Roskilde Domkirke
 
   
32
Dronning Anna Sophia Reventlow (1693-1743) sarkofag
Dronning Anna Sophia Reventlow (1693-1743) sarkofag
 
   
33
Dødsannonce
Dødsannonce
Tillkännagifves,
att
Possessionaten, Högvälborne Herr Grefve
Einar Carl Detlef von Reventlow
lungt och fridfullt afsomnade
å Pederstrup i Danmark Lördagen den 4 maj 1867
i en ålder af 79 år, 3 månader och 28 dagar;
djupt sörjd och saknad af Maka, barn, barnbarn, anhörige, vänner
tjenare och underhafvande.

 
   
34
Eduard Reventlow og Else Reventlow f. Bardenfleth
Eduard Reventlow og Else Reventlow f. Bardenfleth
GUD ER KÆRLIGHED

EDUARD V.S.C REVENTLOW
28.11.1883 - 26.7.1963
_______________________

ELSE REVENTLOW F. BARDENFLETH
2.1.1884 - 27.10.1964

SALIGE ER DE RENE AF HJERTET
THI DE SKULLE SE GUD
Tibirke Kirkegård 
   
35
Eduard Reventlow og Ida Marie Reventlow f. Konow
Eduard Reventlow og Ida Marie Reventlow f. Konow
 
   
36
Eduard Vilhelm Reventlow
Eduard Vilhelm ReventlowEDUARD VILHELM greve REVENTLOW
yngste Søn af Lehnsgreve C. D. Reventlow
og Benedicte, født von Qualen
født den 8. april 1810, Gift den 12. juli 1844
med Magdalene von Heimbruch
død den 20 sept. 1808


Din Kierlighed, Det var den styrke stor
Den lyste over dit Liv på Jord
som Solen en dejlig Morgen
Mindet om den vil følge dit Navn
og pege opad mod Kjærlighedens Havn
og lette de elskende Sorgen

Theophili 
   
37
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow
Einert Carl Ditlev Reventlow OG Hildeborg Sophie Reventlow


Herunder hviler støvet
af

EJNAR CARL DITLEV greve REVENTLOW
og hans Hustru
HILDEBORG SOFIE grevinde REVENTLOW
Til Pugerup i Sverrig

I ømme Ægtefæller, kjærlige Forældre og sande
Menneskevenner, Eders ædle Stræben og kjærlige
Virksomhed vii længe mindes med Taknemmelighed

Ejnar Carl Ditlev Reventlow født den 6. Januar 1788
Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 1. Mai 1867. Var den
næstyngste Søn af Statsminister, Lehnsgreve
C.D.F Reventlow og Hustru født v. Beulewitz

Hildeborg Sofie Reventlow født den 21 December 1804
Formælet den 21. Juni 1829 ✝︎ den 6 Mai 1868. Var
den ældste Datter af Lehnsgreve
C.D. Reventlow og Hustru født von Qualen.

Theophili 
   
38
Ellen Gilberg
Ellen Gilberg

* 1. august 1914
† 23. juni 2001

Ellen Gilberg var efterkommer efter Conrad Georg Reventlow
Asminderød Kirkegård 
   
39
Epitafium over Cai Lorents von Brockdorff
Epitafium over Cai Lorents von Brockdorff
Marienkirche, Kirchnüchel,Slesvig-Holsten
Lavet af billedhuggeren Thomas Quellinus
 
   
40
Epitafium over Jørgen Skeel, Auning Kirke
Epitafium over Jørgen Skeel, Auning Kirke
I 1699 byggedes Skeelernes pompøse gravkapel med epitafiet til minde om Chresten Skeel den Riges søn, kammerjunker Jørgen Skeel (1656-1695). I kraft af sin arv var han landets rigeste adelsmand. Han var berejst i hele Europa og havde studeret ved Københavns Universitet. Han giftede sig i 1691 med den kun 13-årige Benedicte Margrethe Brockdorff fra Holsten, men døde pludselig 4 år senere, 39 år gammel. Den unge enke, hvis viljestyrke og selvbevidsthed der foreligger adskillige vidnesbyrd om, søgte og fik - efter 4 år - kongens tilladelse til et "tarveligt Epithaphium - med den Vilkor, at Kirken på sin Bygning ej derved tager skade". Denne vanskelige opgave blev da overladt til tidens førende billedhugger, som havde etableret sig med værksted i København, belgieren Thomas Quellinus, hvis gravkapel for oberst Hans Friis ved Hørning kirke ved Clausholm fra 1691 var i frisk erindring. Med Thomas Quellinus´ fornemme gravkapel og epitafium lades ingen tvivl tilbage om enkens ønske i retning af et varigt minde for den afdøde. Det er et af den europæiske barokkunsts fineste arbejder og et fornemt eksempel på, hvordan den kunstneriske og arkitektoniske orientering efter reformationen gik imod Nederlandene.


Smedejernsgitteret, som danner indgang til gravkapellet, er det første i rækken af de stilfulde portalgitre, som er karakteristiske for Thomas Quellinus´gravminder i Danmark, og som med rimelig sikkerhed formodes at være tegnet af billedhuggeren selv. I halvbuen over dørene ses springværk-lignende slyngninger, som omslutter Benedicte Margrethe Brockdorff´s navnetræk. Lågernes nederste felt er udfyldt af en symmetrisk dekoration, mens det øverste felt består af jernstænger og mellem disse bølgeformede jernspidser. På dørrammen er sat rosetter. I et gelænder af smedejern rundt om åbningen til kapellets krypt ses også rosetter i regelmæssigt mønster og over dem en smal frise med akantusslyng.


Kammerjunker Jørgen Skeel´s portrætmedaillon på sarkofagen i kapellets krypt. Bemærk, hvordan paryk og skærf vælder ud over medaillonkanten - et karakteristisk træk for billedhuggeren. Ved kammerjunkerens "Liig-begengelse d. 23. april 1695 var en Høy-Adelig og Høyanseelig Folcke-riig Forsamling" forsamlet i "Estrups Sogne-Kircke i Auning".


Thomas Quellinus´s marmorepitafium i kapellet på nordsiden af Auning kirke er af sagkyndige kaldt "et af billedhuggerens ypperste og mest holdningsfulde værker." Dets flotte rejsning understreges af rummets arkitektoniske udformning, som også er kendetegnende for Quellinus: en indgang gennem en smedejernsportal til et kvadratisk rum, hvor gulvet er hævet nogle trin over kirkens gulv. Midt for indgangen fører en trappe ned til en krypt.

På epitafiet er kammerjunkeren fremstillet hvilende på en svær sarkofag i rødflammet marmor og omgivet af 4 dyder: Retfærdighedens, Klogskabens, Rygtets og Mådeholdets gudinder. Baggrundsudsmykningen er i sort og hvid marmor, hvor 4 søjler bærer en gesims med en brudt fronton. Over kammerjunkeren ses B. M. Brockdorff´s portræt og monogram, og på fløjene ses våben-mærkerne for henholdsvis kammerjunkeren og hustruen.


I dag står både kammerjunkerens og oberstens marmor-sarkofager i krypten sammen med 5 andre, og i niveau med epitafiet står 8 sandstens-sarkofager. Den sidste er fra 1844.


Sammenligner man de våbenmærker og hjelmtegn på epitafiets sidefelter, som udgør Jørgen Skeels og Benedicte Margrethe Brockdorffs anerækker, er det påfaldende, at hjelmtegnene er slået af og våbenmærkerne slebet ned i hustruens side. Det kan skyldes, at hun aldrig gjorde brug af den gravplads, hun havde forberedt for sig selv her, men overlod den til den søn, som var i vente, da hun pludselig stod med ansvaret for et af Jyllands største herresæder. Denne søn, Christen Scheel, blev oberst ved Fynske Livregiment, men døde 36 år gammel - endnu yngre end sin far. Benedicte Margrethe Brockdorff selv blev gift med greve Chr. Ditlev Reventlow i 1700 og flyttede med ham ind på Krenkerup på Lolland.
 
   
41
Epitafium på Østsiden af Haseldorf Kirke
Epitafium på Østsiden af Haseldorf Kirke
 
   
42
ErikkeGravsted919s_01.jpg
ErikkeGravsted919s_01.jpg
 
   
43
Ernst Christoffer Ditlef greve af Reventlow födt d 6th august 1786 död d 18de januar 1869.
Ernst Christoffer Ditlef greve af Reventlow födt d 6th august 1786 död d 18de januar 1869.
Han var en kjærlig Søn, Broder, Onkel en trofast Ven. Alle der kjendte ham nøie paaskjønnede hans værd i Danmark som i Norge, hvor han fægtede tappert i Krigen. Efter at tvillingerigerne adskilles trak han sig tilbage til Danmark, hvor han hengav sig til landlige sysler og videnskaberne. I hans langvarige sygdom viste han den største taalmodighed og lige saa blid, som han havde levet gik han over til den bedre Verden, hvor hans fredsommelige Hjerte nyder den højere Lyksalighed i forening med hans elskede Hedengangene

Salige ere de Fredsommelige, the de skulle kaldes Guds Børn. Math 5 cap 1.9

Udsmykning:
Efeublade udhugget rundt omkring på sandstenen
Horslunde Kirkegård 
   
44
Ferdinand Carl Otto Reventlow
Ferdinand Carl Otto Reventlow


Herunder hviler Støvet af
FERDINAND CARL OTTO
Greve af REVENTLOW
til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde
samt Baroniet Brahe Trolleborg.


Søn af Lehnsgreve C. D.. Reventlow
og hans hustru M. B. von Qualen
født 20 april 1803, død 11 september 1875
Gift 14 October 1857 med
BENEDICTE CHRISTIANE
født GREVINDE af REVENTLOW
som med deres eneste efterlevende Søn
begræder tabet af den kjærligste Mand og Fader


Joh. Ev. K 11. v 25. Jeg er Opstandelsen og Livet
og hvo som troer paa mig, om han end døer,
skal han dog leve.


Naar til Afsked Taarer rinde
Syng da ud med liflig Klang
"Herrens Venner ingensinde
mødes skal for sidste gang.".


Theophili 
   
45
Ferdinand Reventlow
Ferdinand Reventlow
 
   
46
Frands Brockenhuus og Anne Tinhuus
Frands Brockenhuus og Anne Tinhuus
Gravsten, Kværndrup Kirke
 
   
47
Frederik Detlef Reventlow
Frederik Detlef Reventlow
Inskription på gravsten:

Frederik Ditlef greve af Reventlow, Gehejmeconferentsraad, Kammerherre, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. Kongelig overordentlig gestandt og befuldmægtiget minister ved det Storbritaniske hof.

Født den 25de november 1791 - Død i Glasgow den 6te october 1851

Hvad enten vi leve eller vi døe hørre vi Herren til. (rom 14 8) Denne tro besjælede dig derfor elskede gud din redelige stræben og gav dig ?? at ?? til Faderens ?? tid ?? Jer ?? Dig du ædle ?? Hvad ?? have tabt du var den trofaste og kjærlige ægtefælle, den øverste fader over dine børn, Kongen og fædrelandets tro og nidkjære tjener, utrættelig var du i dine bestræbelser for at hævde danmarks ret og ære for at bidrage dit til at føre fædrelandet uskadelige gennem de ?? Prøvelser hvormed forsynet hjemsøgte det. Dit minde lever til velsignelse du elskelige vi tabte, men du vandt. Kommer hid min fader velsignede arver der rige som eder er beredt før verdens grundvold blev lagt. (Matth 25.34)
Horslunde Kirkegård 
   
48
Frederik Reventlow
Frederik Reventlow
 
   
49
Furst, Carl Frederik 1917-1925
Furst, Carl Frederik 1917-1925
Gudmuntorp Kirkegård 
55.8179591, 13.4828584
   
50
Fürst, Carl Andreas 1888-1982 og Reventlow, Ebba 1891-1971
Fürst, Carl Andreas 1888-1982 og Reventlow, Ebba 1891-1971
Gudmuntorp Kirkegård 
   

    1 2 3 Næste»